Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

 

Czym jest działalność gospodarcza?

autor: Krzysztof Wąs

 

W myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy).

Przepis ten wyróżnia trzy przesłanki, których wystąpienie oznacza, iż należy mówić o działalności gospodarczej, mianowicie: wykonywanie działalności w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły.

Zarobkowość należy rozumieć jako odpłatną, komercyjną działalność przedsiębiorcy, co nie zawsze związane będzie z osiąganiem zysku. Rozważanie kolejnej przesłanki prowadzi do wniosku, że z zorganizowanym trybem prowadzenia działalności mamy do czynienia, gdy nakierowana jest ona na działanie masowe (tak Z. Radwański, Prawo cywilne - cz. ogólna, s 210). Działanie ciągłe to natomiast działanie nie przypadkowe, nie periodyczne i którego koniec nie został z góry określony.

W związku z powyższym nie jest działalnością gospodarczą jednorazowe wykonanie np. strony internetowej dla konkretnego przedsiębiorcy przez osobę fizyczną. Co prawda takie działanie będzie zapewne odpłatne lecz nie będzie natomiast nakierowane na masowego odbiorcę i prowadzone w sposób ciągły.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Działalność zawodowa zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy jest działalnością gospodarczą o ile spełnione są wskazane tam przesłanki. Przedsiębiorcą może być:
- osoba fizyczna (np. Jan Kowalski),
- osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja),
- jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lecz niebędąca osobą prawną (np. spółka komandytowa, spółka jawna).

 

Zobacz co o tym kursie myślą inni

darmowy kurs e-mailowy

7 dobrych rad - Jak nie "sparzyć się" w biznesie?

W kursie tym otrzymasz praktyczne informacje niezbędne dla biznesmena, który chce z powodzeniem prowadzić swoją firmę.

E-mail:
Imię:     
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zapisało się już 2449 osób

 

Firma

Powszechnie pojęcie to rozumiane jest jako nazwa przedsiębiorstwa przy pomocy którego wykonywana jest działalność. Jest to błędne przekonanie gdyż nazwa przedsiębiorstwa nie musi być tożsama z firmą przedsiębiorcy.

Art. 432 § 1 KC stanowi, że każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Jej treść zależna jest od rodzaju podmiotu prawnego wykonującego działalność. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (art. 434 KC), a osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lecz posiadającą zdolność prawną jest nazwa zawierająca określenie formy prawnej, które może być podane w skrócie (art. 435 KC), np. „ABC sp. z o.o.” czy „XYZ SA”.

Firmę przedsiębiorcy ujawnia się we właściwym rejestrze i jest ona niezbywalna.

Obowiązki administracyjnoprawne

Stwierdzenie, że wykonywanie danej działalności jest prowadzeniem działalności gospodarczej powinno być związane ze spełnieniem wymogów administracyjoprawnych, takich jak: wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru, rejestracja w Urzędzie Skarbowym, uzyskanie nr REGON, czy zgłoszenie ZUS.

Ich niespełnienie nie powoduje uznania danej aktywności za nieprowadzenie działalności gospodarczej a obarczone jest sankcjami prawnymi. Tak więc jeżeli dana działalność jest zarobkowa, zorganizowana i ciągła należy zgodnie z prawem taką działalność zarejestrować.----------

Krzysztof Wąs jest założycielem i prezesem Grupy Interium (http://www.interium.biz). Od 2005 r. kieruje także Inkubatorem E-Biznesu (http://e-inkubator.biz).

----------

Ten artykuł pochodzi z serwisu Artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Weksel dla pracodawcy - czyli jak mieć pożytek z weksla pracownika" - cena 97 zł - więcej


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - cena 97 zł - więcej


 

"Jak nie odziedziczyć długów" - cena 47 zł - więcej

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


"Weksel pracownika - czyli bezpieczne podpisywanie weksli in blanco przez pracowników" - cena 47 zł - więcej


"Weksel a pożyczka" - czyli wykorzystanie weksla w sytuacjach pożyczkowych - cena 97 zł - więcej


"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - cena 97 zł - więcej


"Wzory pism -  dochodzenie należności przed sądem" - cena 27 zł - więcej


"Jak odzyskać  pieniądze w sądzie" -  cena 27 zł - więcej


"Weksel a licencja na  transport drogowy" - cena 97 zł - więcej


 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021