Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorców
dla Wspólników
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 

Elastyczna spółka z o.o.


"Elastyczna spółka z o.o." -
czyli spółka z o.o. uwzględniająca interesy przeważającego wspólnika i praktyczne aspekty prowadzenia biznesu - radca prawny Marek Zwoliński


Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

zamawiam

elastyczna spółka z o.o. Spółka z o.o. w której jeden wspólnik jest najważniejszy!

WAŻNE: w tym poradniku jest mowa o spółce z o.o. w której najważniejszy jest jeden wspólnik i może on elastycznie kreować relacje osobowe w spółce z o.o. z innymi wspólnikami i członkami zarządu reagując na pojawiające się konflikty.

 

Bardzo często jest tak, że spółka z o.o. jest pomysłem przede wszystkim jednego wspólnika.

Jest to oczywiste w jednoosobowych spółkach z o.o..

Ale nawet gdy spółka z o.o. ma kilku wspólników, to często jeden lub kilku wspólników ma z różnych względów większe znaczenie niż pozostali wspólnicy, bo np.:

są pomysłodawcami spółki,

wnieśli do spółki większy kapitał niż pozostali wspólnicy,

mają większą wiedzę w temacie w którym działa spółka,

mają dostęp do kluczowych kontaktów czy klientów spółki,

mają prawa do patentów, zastrzeżonych wzorów użytkowych, prawa autorskie, know-how, itp. atuty stanowiące istotę działalności spółki,

bardziej niż inni mogą i chcą angażować się w działalność spółki,

angażują się w spółkę nie tylko finansowo,

dysponują nieruchomością na której działa spółka z o.o.,

itp.

Takiego wspólnika istotniejszego i ważniejszego od innych wspólników spółki, można by nazwać:

wspólnikiem "przeważającym".

Wspólnik "przeważający" zazwyczaj chce mieć większy wpływ na spółkę z o.o. niż pozostali wspólnicy, i często jest to z wielu względów uzasadnione. Co więcej, pozwala na to i uwzględnia swoiste uprzywilejowanie wspólnika "przeważającego" - szereg przepisów kodeksu spółek handlowych, który jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w praktyce przede wszystkim narzędziem do realizacji celów wspólnika lub wspólników.

Nawet najprostsza siekiera, żeby była narzędziem które dobrze tnie drzewo, to musi być dobrze naostrzona. Tak samo umowa spółki z o.o., żeby była dobrym narzędziem do prowadzenia biznesu, to musi być dobrze skonfigurowana.

Mimo że powyższe stwierdzenie wydaje się być oczywistością, to jednak najczęściej zawierana jest standardowa umowa spółki z o.o., która celów i potrzeb wspólników w praktyce nie realizuje, ani nawet nie uwzględnia. Tendencji tej nie przeciwstawiają się ani notariusze ani rejestracja spółki przez internet.

A właśnie umowa spółki z o.o. powinna być najlepiej od początku, dopasowana do określonych celów i potrzeb jej wspólników, a konkretnie do celów i potrzeb wspólnika "przeważającego".  

Wszelkie późniejsze zmiany umowy spółki z o.o. są z reguły teoretycznie możliwe, ale są też kosztowne (bo wiąże się to z koniecznością dokonywania tych zmian w formie aktu notarialnego i dokonywania ogłoszeń o tych zmianach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). I co ważniejsze, późniejszymi zmianami nie zawsze są zainteresowani wszyscy wspólnicy (dotyczy to w szczególności zmian faworyzujących jednego ze wspólników), przez co późniejsze wprowadzenie pożądanych zmian jest z tego powodu mocno utrudnione.

Spółka z o.o. może być więc dla wspólnika "przeważającego" najlepszym narzędziem do prowadzenia biznesu. Aby jednak tak było, to wspólnik "przeważający" w spółce z o.o. musi zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Spółka z o.o. jest tzw. spółką kapitałową, co ma oznaczać że najważniejszy jest w niej kapitał, a nie osoby.

W praktyce jednak to relacje międzyludzkie są w niej najważniejsze.

Relacje międzyludzkie są zawsze trudne bo zależą od każdej stron tej relacji. Siłą rzeczy naturalnym jest powstawanie różnicy zdań pomiędzy osobami zaangażowanymi w spółkę z o.o., czyli pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a członkami zarządu. Taka konstruktywna różnica zdań jest wręcz pożądana, bo owocem jest konsensus i często dobre wspólne decyzje. Często jednak ...

zamiast ożywczego konsensusu pojawia się morderczy konflikt

Konflikt niszczy biznes, rujnuje zaufanie, tworzy przegranych których niezaspokojone ambicje i urażony autorytet, stają się przeszkodą w dalszym funkcjonowaniu wspólnego przedsięwzięcia. Wtedy wszyscy tracą.

Konfliktów w spółce z o.o. trudno jest całkowicie uniknąć. One wcześniej czy później pojawią się w spółce z o.o., a wraz z nimi paraliż decyzyjny, stracone kontrakty, konieczność prostowania prostych spraw, które jednak ktoś pokrzywił, konieczność przepraszania dobrych kontrahentów których jednak ktoś obraził, konieczność użerania się w najbardziej oczywistych sprawach, walka z ludźmi wewnątrz spółki, zamiast walki o rynek, o dochód, walki o dobry biznes. Firma wtedy bardzo szybko traci renomę i szacunek, a co za tym idzie traci też zyski.

Czy wspólnik "przeważający" może coś w tej sytuacji zrobić? Czy wspólnik "przeważający", któremu najbardziej zależy na powodzeniu całego przedsięwzięcia, może mieć jakiś wpływ na swoja spółkę z o.o.?

Na szczęście jest rozwiązanie Twoich problemów.

Ale odpowiedź na powyższe pytania zależy od stopnia zaangażowania wspólnika "przeważającego" Bo prawda jest taka, że jeśli wspólnik "przeważający" mocno chce, to może bardzo mocno i bardzo pozytywnie wpływać na swoją spółkę z o.o.!   

Wspólnik "przeważający" który ma ambicje bycia dobrym duchem tej spółki, powinien takie sytuacje wręcz przewidywać, i w umowie spółki z o.o. zawierać takie zapisy i postanowienia, które spowodują że pojawiające się konflikty w spółce będą mogły być elastycznie rozwiązywane.

Dla wspólnika "przeważającego" najważniejsze powinno być to, że jeśli konflikt w spółce z o.o. już się pojawi, to trzeba z niego szybko wyjść, tak żeby można było za pomocą spółki z o.o. dalej bez przeszkód i wewnętrznych problemów prowadzić biznes.

Aby spółka z o.o. mogła spełniać oczekiwania wspólnika "przeważającego", któremu zależy na powodzeniu przedsięwzięcia prowadzonego przez jego spółkę z o.o, to taka spółka z o.o. musi być:

elastyczna

w kwestii umożliwienia wspólnikowi "przeważającemu" wpływania na spółkę z o.o., czyli na pozostałych wspólników oraz na zarząd spółki z o.o..

Jeśli umowa spółki z o.o. jest elastyczna, to wspólnik "przeważający":

ma przewagę przy podejmowaniu uchwał na Zgromadzeniu Wspólników,

ma przeważający wpływ na powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki z o.o..

Do uzyskania powyższych przewag prowadzą odpowiednie zapisy umowy spółki z o.o. dotyczące m.in.:

- utworzenia uprzywilejowanych udziałów w spółce z o.o.,

- przyznania szczególnych korzyści wspólnikowi "przeważającemu" oraz nałożenia szczególnych obowiązków na innych wspólników spółki z o.o.,

- możliwości wyłączenia wspólnika ze spółki,

- umorzenia udziału wspólnika w spółce z o.o.,

- zbycia udziałów wspólnika w spółce z o.o.,

- wpływu wspólnika "przeważającego" na możliwość wstępowania do spółki z o.o. spadkobierców jej wspólnika,

- wpływu wspólnika "przeważającego" na możliwość wstępowania do spółki z o.o. małżonka wspólnika tej spółki.

Wszystkie powyższe możliwości opisane są w poradniku pt. "Elastyczna spółka z o.o.".

W poradniku pt. "Elastyczna spółka z o.o." zawarte są:

Cztery wzory umów spółki z o.o. korzystne dla wspólnika przeważającego:

umowa spółki z o.o. dwóch wspólników, w której wspólnik "przeważający" ma większość udziałów w spółce z o.o.,

umowa spółki z o.o. trzech wspólników, w której wspólnik "przeważający" ma mniejszość udziałów w spółce z o.o.,

akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o.,

umowa spółki z z o.o. dwóch wspólników w której wspólnik "przeważający" ma 50% udziałów w spółce z o.o..

Wszystkie powyższe przykładowe wzory umów spółki z z o.o. przedstawione w poradniku pt. "Elastyczna spółka z o.o." są sporządzone uwzględniając przede wszystkim interes wspólnika "przeważającego".

Wszystkie te wzory możesz swobodnie modyfikować dostosowując je do swoich konkretnych potrzeb i dostosowując je do sytuacji w której robisz biznes.

Tych wzorów jest aż cztery, bo jak podpowiada rzeczywistość funkcjonowania wspólników "przeważających" oraz praktyka zawieranych umów spółek z o.o., różna jest wielkość udziałów które przysługują wspólnikowi "przeważającemu" w jego spółce z o.o..

Niestety wspólnik "przeważający" nie zawsze może mieć większość udziałów w spółce z o.o..

Poza tym warto żebyś wiedział, że nawet gdy wspólnik "przeważający" ma większość udziałów w spółce z o.o., albo tym bardziej gdy ma 50% udziałów w spółce z o.o., to musi szczególnie zadbać o to, żeby umowa spółki dawała mu wyraźną przewagę w spółce.

We wszystkich powyższych przypadkach, tj. niezależnie od wielkości przysługującego mu udziału, wspólnik "przeważający" ma możliwość zawarcia umowy spółki z o.o. dzięki której może kontrolować sytuacje w swojej spółce z o.o. i dzięki temu z powodzeniem prowadzić swoje przedsiębiorstwo.

Wszystkie te przypadki uwzględnione są we wzorach przedstawionych w poradniku pt. "Elastyczna umowa spółki z o.o.". Dlatego jeśli zależy Ci na powodzeniu swojego przedsięwzięcia to już teraz zamów ten poradnik.

Jeśli zamierzasz założyć spółkę z o.o. lub już jesteś wspólnikiem spółki z o.o., to wiedza zawarta w poradniku pt. "Elastyczna spółka z o.o." jest dla Ciebie niezbędna.

Właściwie to jeśli nie posiadasz wiedzy zwartej w tym poradniku, a jest to wiedza absolutnie w praktyce kluczowa, to nie powinieneś zakładać spółki z o.o.. Ryzyko które wiąże się z zawarciem niekorzystnej dla Ciebie umowy spółki z o.o. i późniejszych konfliktów osobowych w spółce, jest po prostu zbyt duże. Sytuacja może sie jednak zmienić, gdy zamówisz poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o.".

 

Co wobec tego, jako rozsądny biznesmen powinieneś zrobić jeśli zamierzasz lub juz jesteś wspólnikiem "przeważającym" w spółce z o.o.?

Powinieneś zadbać o swoje interesy zamawiając poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o.".

Jeszcze raz przypominam, że poradniku pt. "Elastyczna spółka z o.o." przedstawiony jest:

wzór umowy spółki z o.o. dwóch wspólników, w której wspólnik "przeważający" ma większość udziałów w spółce z o.o,

  wzór umowy spółki z o.o. trzech wspólników, w której wspólnik "przeważający" ma mniejszość udziałów w spółce z o.o.,

akt założycielski jednoosobowej umowy spółki z o.o.,

umowa spółki z o.o. dwóch wspólników, w której wspólnik "przeważający" ma 50% udziałów w spółce z o.o.,

w których interesy wspólnika "przeważającego" są na pierwszym miejscu.

Ile to kosztuje?

Ile zapłacisz za poradnik pt. "Elastyczna spółka cywilna" i związane z nim korzyści?

Odpowiedź brzmi:  

Mniej niż wynosi cena sensownej porady prawnej w tej kwestii.

Co więcej, za taką cenę nie masz nawet szans na uzyskanie rzetelnej porady prawnej na ten temat, nie mówiąc już nawet o sporządzeniu odpowiedniej umowy spółki z o.o..

Cena za ten poradnik wynosi tyko 297 zł.

Myślisz że za taką cenę profesjonalny prawnik będzie chciał z Tobą rozmawiać przez kilka godzin i wyjaśniać Ci wszystkie istotne dla Ciebie kwestie? A ile zapamiętasz z takiej konsultacji? Czy zrobi on dla Ciebie jeszcze porządną umowę lub akt założycielski spółki z o.o.? ... Czysta fantazja. 

A jeszcze wyobraź sobie ile możesz stracić, gdy nie zadbasz o swoje interesy jako wspólnik "przeważający", gdy Twoja spółka z o.o. nie będzie mogła wykorzystywać swojego potencjału rynkowego przez problemy z innymi osobami w spółce? Z pewnością są to bardzo duże kwoty. Kwoty których strata spowoduje, że cały pomysł Twojej spółki z o.o. straci sens. Dodaj do tych kwot jeszcze koszty stresów, zszarganych nerwów, utraconego zdrowia i czasu.

Zastanów się czy chcesz ponosić takie koszty, w sytuacji gdy tak łatwo możesz ich uniknąć.

Jeżeli więc zależy Ci na Twoich pieniądzach i na Twoim zdrowiu, to nie czekaj już dłużej i zamów poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o.".

Ważne: To nie wydatek. To inwestycja, która zwraca się wielokrotnie

Kliknij przycisk "Zamów" i dowiedz się jak możesz zadbać o swoje interesy jako wspólnik "przeważający" w spółce z o.o..

zamówienie

PS.

Oczywiście możesz nie zamawiać tego poradnika i na własne życzenie komplikować sobie życie ze wspólnikami i innymi osobami w spółce.

Możesz jednak zamówić ten poradnik i uniknąć kłopotów i stresów związanych z kłopotliwym wspólnikiem.

Wybór należy tylko do Ciebie.

Ale działaj rozsądnie.

radca prawny Marek Zwoliński
radca prawny Marek Zwoliński

zamówienie 

 

 


"Elastyczna spółka z o.o." -
czyli spółka z o.o. uwzględniająca interesy przeważającego wspólnika i praktyczne aspekty prowadzenia biznesu - radca prawny Marek Zwoliński

Cena: 297 zł

Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

zamawiam

elastyczna spółka z o.o. 
KROK 1 - wypełnienie formularza

"Spółka z o.o. w której jeden wspólnik jest najważniejszy!"

 

TAK! Zamawiam poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o." za cenę 297 zł brutto.

 

Dane do zamówienia:

   Imię                                                                Nazwisko                               

  

  Nazwa firmy                                                 NIP (z myślnikami)

  

  Ulica, nr domu i lokalu                                Kod pocztowy i miejscowość

    

  E - mail                                                          Telefon

  

  Kraj

 

 

 

Oświadczam że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie serwisu zdg.pl .

                                         

 

 

 

 

 

 

 

KROK 2 - dokonanie wpłaty

 

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu zamówienia należy wpłacić kwotę 297 na rachunek bankowy nr:

 

67 1140 2004 0000 3802 3248 1090

 

 

KROK 3 - wysłanie publikacji na wskazany adres e-mail

 

Po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie na wskazany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany zamówiony poradnik w postaci pliku w formacie pdf.

Aby otrzymać fakturę VAT należy po opłaceniu zamówienia wysłać e-mail na adres biuro@zdg.pl , w którym podane będą następujące dane:

- pełna nazwa firmy,

- adres firmy,

- numer NIP.

Fakturę VAT wysyłam listem zwykłym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania e-maila i dokonania płatności.

 

 

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 28 82