Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl


Rozwiązania których szukasz

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorców
dla Wspólników
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 


SPRAWY KARNE

"In dubio pro reo" - w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego!

  obrona w sprawach karnych

 
Powyższa zasada to fundament polskiego prawa karnego. Kluczowa dla podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora lub policję, jak też dla oskarżonego na etapie sprawy sądowej.

Ale żeby ta zasada mogła realnie pomagać w obronie podejrzanego lub oskarżonego, i nie przeszkadzać gdy jesteś pokrzywdzonym przestępstwem i chcesz żeby jego sprawcę spotkała kara, to musi być spełniony podstawowy warunek jakim jest - spójne i konsekwentne stanowisko przedstawiane w sprawie przez Ciebie. Jak pokazuje praktyka, w spełnieniu tego warunku bardzo pomaga jak najwcześniejszy kontakt z prawnikiem, tak żeby mógł on Ci pomóc już przy pierwszej czynności procesowej w której bierzesz udział.


radca prawny Marek Zwoliński foto
Dlatego jeśli chcesz żebym pomógł Tobie w tym, aby Twoja sytuacja w sprawie karnej wyglądała jak najlepiej, to zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się ze mną i umów na spotkanie, żeby Twoja sytuacja jak najszybciej przestała się pogarszać.

Marek Zwoliński

radca prawny

właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl

 


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Obrona:

Prawo do obrony przysługuje każdemu.

Jeśli jesteś podejrzanym lub oskarżonym, to dla swojego dobra powinieneś z tego prawa korzystać.

Trzeba to jednak robić bardzo umiejętnie. Niezbędna jest tutaj pomoc obrońcy.
 
Polskie prawo karne opiera się na zasadzie winy. A wina sprawcy czynu zabronionego lub brak winy to kwestia bardzo skomplikowana i złożona ... Wina, motyw, zamiar, świadomość, społeczna szkodliwość czynu, bezprawność lub jej brak i okoliczności łagodzące, ... itd., itd.. Jest wiele czynników mających wpływ na to, że kogoś można uznać za winnego lub niewinnego popełnienia przestępstwa.

Z pomocą obrońcy możesz uzyskać uniewinnienie od zarzucanych czy czynów lub uzyskać inne najbardziej pozytywne dla Ciebie rozstrzygnięcie.
 
Skontaktuj się ze mną i umów sie na spotkanie, żeby Twoja sytuacja jak najszybciej przestała się pogarszać.

radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Reprezentacja:

Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem i chcesz żeby jego sprawcę spotkała zasłużona kara?

Jeśli tak, to musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie do organów ścigania, tj. policji lub prokuratury. Możesz to zrobić w formie ustnej lub na piśmie. Ale niezależnie od formy zawiadomienia o przestępstwie, czynność tę należy poprzedzić kontaktem z prawnikiem, który pomoże Ci uporządkować Twoje stanowisko, tak żeby zgodnie z prawdą a jednocześnie skutecznie doprowadzić do ukarania sprawcy przestępstwa.

W pierwszej kolejności jako pokrzywdzony jesteś tylko osobą która informuje organy ścigania o przestępstwie.

Wydaje Ci się, że jako pokrzywdzony jest w sprawie najważniejszą osobą, ale w praktyce jesteś traktowany niewiele lepiej niż zwykły świadek.

Pokrzywdzony może zostać oskarżycielem posiłkowym albo oskarżycielem subsydiarnym lub prywatnym, i dopiero wtedy może aktywnie uczestniczyć w  postępowaniu karnym. Ale nawet wtedy, w praktyce sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem jest trudniejsza niż sprawcy tego przestępstwa. Podejrzanemu czy też oskarżonemu o popełnienie przestępstwa przysługuje szereg praw i przywilejów, których pozbawiony jest pokrzywdzony. Jako pokrzywdzony powinieneś korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował Twoje interesy, starając się doprowadzić do ukarania sprawcy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę.

Skontaktuj się ze mną i umów sie na spotkanie, żeby Twoje interesy mogły być jak najlepiej zabezpieczone, a sprawca przestępstwa na Twoją szkodę poniósł zasłużoną karę.
 

radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego:

Nie trzeba nikogo przekonywać, że wykonywanie kary polegające na konieczności przebywania w zakładzie karnym, jest bardzo uciążliwe dla skazanego. Skazanemu i osobom mu bliskim zawsze zależy na każdej możliwości pozwalającej na zmniejszeniu dolegliwości w odbywaniu takiej kary.

Takie możliwości istnieją.

Gdy kara, środki karne lub środki zabezpieczające zostały już prawomocnie orzeczone, to ich dolegliwość może być zmniejszona poprzez wykorzystanie systemu dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W ramach dozoru elektronicznego skazany nie musi przebywać w zakładzie karnym, natomiast musi obowiązkowo pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu i czasie. Przy czym skazany w określonych godzinach może opuszczać mieszkanie, w celu załatwiania niezbędnych spraw, co jest szczegółowo określane przez sąd. 

Wniosek o zezwolenie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć sam skazany lub jego obrońca, i to zarówno przed rozpoczęciem wykonywania kary, jak i w trakcie jej odbywania.

Ale żeby sąd penitencjarny udzielił zezwolenia na odbywanie kary w systemie elektronicznym, to muszą być spełnione łącznie razem przede wszystkim następujące warunki:
wobec skazanego prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a skazany nie jest wielokrotnym recydywistą,
jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.

Z powyższych warunków wynika, że kluczowym dla uzyskania tego zezwolenia jest wykazanie, że odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Bez wątpienia skorzystanie w tym celu z pomocy obrońcy, który przedstawi odpowiednie i trafne w danym przypadku argumenty, zwiększa szanse na uzyskanie tego zezwolenia.

Jeśli chcesz żebyś Ty lub osoba Ci bliska została objęta system dozoru elektronicznego, to skontaktuj się ze mną i umów na spotkanie. Przedstawisz mi sprawę, a ja postaram się pomóc.
 

radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 
 
 


 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 28 82