Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl


Rozwiązania których szukasz

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorcy
dla Wspólnika
Konkubenci 
Darczyńcy 
Sukcesja majątku
Powiernictwo
 
Zabezpieczanie transakcji 
 
Opinie prawne
 
 
 
 


Kredyty frankowe 

kredyty frankowe 

 

Umowy o kredyt we frankach (CHF) zwykle zawierają tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne, niekorzystne dla kredytobiorców.

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) zamiast być bezpieczne i łatwe do spłacania dla kredytobiorców, często stały się ich zmorą i przekleństwem. W wyniku drastycznego wzrostu kursu CHF spłata tego kredytu może wydawać się syzyfową pracą, bo po wielu latach spłacania tego kredytu do spłaty pozostaje dużo więcej niż było na początku.

Umowy kredytu we frankach szwajcarskich (udzielane faktycznie w polskich złotych, ale denominowane lub indeksowane do kursu franka szwajcarskiego), bardzo często zawierają tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne, które są niekorzystne dla kredytobiorców.

!!! Bardzo ważna wiedza !!!
Klauzule abuzywne nie wiążą kredytobiorcy

Zapisy umów o kredyt które zawierają te klauzule abuzywne nie wiążą kredytobiorców, mimo ich zawarcia w umowach kredytu. Kredytobiorcy najczęściej o tym nie wiedzą, a nawet jeśli wiedzą, to nie wiedzą jak tą kwestię mogą wykorzystać w celu poprawy swojej sytuacji.

Trzeba wiedzieć, że kredytobiorcy-konsumenci nie są związani niekorzystnymi dla nich klauzulami abuzywnymi od samego początku zawarcia umowy kredytu z bankiem. 

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne, to takie niedozwolone postanowienia umowy, które nie są z kredytobiorcą-konsumentem uzgodnione indywidualnie, i kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

To kodeksowe wyjaśnienie pojęcia klauzul abuzywnych, jest dla wielu mało zrozumiałe.

Dlatego wyjaśniam wprost, że klauzule abuzywne w umowach o kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) , to przede wszystkim takie zapisy umów które:

wysokość polskich pieniędzy wypłaconych kredytobiorcy w ramach kredytu,

wysokość raty, w tym części kapitałowej i części odsetkowej, 

uzależniają od kursu franka szwajcarskiego (CHF) ustalanego jednostronnie przez bank udzielający kredytu.   

Jakie możliwości daje kredytobiorcy istnienie klauzul abuzywnych w jego umowie o kredyt?

Jeśli w umowie o kredyt we franku szwajcarskim (CHF) występują wyżej wymienione klauzule abuzywne, to jest możliwość:

"odfrankowienia" kredytu, czyli przeliczenie kredytu od samego początku tak jakby nie był on oprocentowany we frankach szwajcarskich, w wyniku czego w już zapłaconych ratach kredytu powstaje nadpłata (w wysokości nawet kilkadziesiąt procent całej kwoty należnej bankowi), która powinna być zwrócona kredytobiorcy lub zaliczona na pozostały do spłaty kredyt. (przy czym nie ma mowy o przewalutowaniu według dzisiejszego wysokiego kurs CHF)  - możliwość ta występuje bardzo często,  

nieważności całej umowy kredytu - w niektórych przypadkach.

Na powyższe możliwości można powoływać się w każdym czasie, czyli niezależnie od tego czy kredyt jeszcze jest spłacany, czy też już przestał być spłacany.

Niezależnie od tego czy kredyt jest spłacany czy też przestał być spłacany, a nawet gdy sprawa jest już w sądzie - to istnienie w umowie kredytu klauzul abuzywnych może wpłynąć korzystnie na sytuację kredytobiorcy.

Szczegółowe ustalenia są w tych przypadkach możliwe dopiero po analizie umowy kredytu i innych szczegółów sprawy.

!!! Wyślij mi swoją umowę kredytu do analizy !!!

Jeśli chcesz sprawdzić czy w Twojej umowie kredytu zawarte są klauzule abuzywne, i co możesz uzyskać w sprawie z bankiem oraz jakie są szanse i prawdopodobieństwo powodzenia sprawy z bankiem, to: 

- wyślij mi umowę kredytu,

- napisz mi jakie kwoty i w jakiej dacie zostały wypłacone w ramach kredytu,

- jaka łączna kwota kredytu została spłacona i do kiedy, z podziałem na wartość kapitału i wartość odsetek.

Na początek pokaż/prześlij mi przynajmniej umowę kredytu, żebym ustalił czy są w niej zawarte klauzule abuzywne, i czy jest w ogóle sens analizować sprawę dalej.

Jest bardzo prawdopodobne, że saldo spłaty kredytu bardzo znacząco się zmniejszy (nawet o kilkadziesiąt procent),  a w przypadku kredytów od kilku lat niespłacanych, możliwe jest że nie będzie trzeba w ogóle ich spłacać.

Kontakt z bankiem

Jeśli po analizie umowy kredytu okaże się, że występują w niej klauzule abuzywne, to trzeba będzie powiadomić o tym fakcie bank i zaproponować mu rozwiązanie sytuacji dotyczącej wadliwej umowy kredytu.

Oczywiście kredytobiorcy mogę liczyć na moją pomoc i reprezentacje we wszelkich kontaktach z bankiem. W imieniu kredytobiorcy wyślę do banku pismo w którym przedstawię i odpowiednio uzasadnię stanowisko dotyczące wadliwej umowy kredytu oraz wezwę bank do "odfrankowienia" kredytu i wyliczenia nadpłaconej kwoty kredytu.   

Sprawa sądowa

Jeśli rozmowy z bankiem nie przyniosą oczekiwanego przez kredytobiorcę rezultatu, to koniecznym będzie wniesienie pozwu przeciwko bankowi i dochodzenie swoich racji w przed sądem.

W imieniu kredytobiorców taki pozew wniosę do sądu i będę bronił ich interesów w sprawie z bankiem w trakcie całego postępowania sądowego. 


Zapraszam do skorzystania z moich usług, a czas ma tutaj bardzo duże znaczenie, więc nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną.

Pamiętaj, że na samym tylko "odfrankowieniu" kredytu możesz obniżyć całą należność wobec banku nawet o kilkadziesiąt procent. Jako że kredytu frankowe zazwyczaj dotyczą kwot co najmniej kilkuset tysięcy, to na samym "odfrankowieniu" kredytu uzyskasz od kilkudziesiąciu do kilkuset tysięcy złotych. Sam oceń czy to dla Ciebie duża i warto zachodu kwota pieniędzy. 

Ja zawsze służę pomocą i radą. Jeszcze raz zapraszam do kontaktu.

 

Marek Zwoliński

radca prawny

właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl
 

radca prawny Marek Zwoliński foto

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 95 53
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 
 

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2020 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53