Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorców
dla Wspólników
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 

Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie?


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" -
czyli umowa najmu lokalu bezpieczna dla właściciela (prywatnego lub firmy) - radca prawny Marek Zwoliński

Stan prawny: 12.10.2021r.

Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

zamawiam

najem lokalu Wreszcie firma czy właściciel prywatny może bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie nie bojąc się lokatora!

WAŻNE: w tym poradniku jest wyjaśnione krok po kroku, co musi zrobić Właściciel lokalu mieszkalnego, żeby bez obaw jako osoba prywatna lub firma wynajmować swoje mieszkanie Najemcy.

 

Jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego, który chcesz wynajmować i czerpać z tego korzyści ...

 Czy gdyby istniał sposób, dzięki któremu mógłbyś swobodnie cieszyć się własnością Twojego mieszkania i nie martwić się najemcą, to ... czy chciałbyś go poznać?

Myślę, że na pewno tak, bo to bardzo przyjemna perspektywa.

Bardzo bym chciał, żeby wynajmowanie Twojego lokalu mieszkalnego przysparzało Ci samych zysków. Jednak wszyscy wiemy, że niestety nie zawsze tak jest.

Bardzo często Właściciel, wynajmując swój lokal najemcy, zamiast przewidywanych korzyści, ma z tego powodu same kłopoty. Dlatego wielu świadomych tego Właścicieli mieszkań, zastanawia się, czy w ogóle wynajmować swoje mieszkania innym. 

Przy standardowej umowie najmu, to Najemca ma o wiele więcej praw niż Ty - Właściciel lokalu.

Najem lokali mieszkalnych jest uregulowany w Kodeksie cywilnym i w ustawie skrótowo tu przeze mnie nazywanej - ustawą o ochronie praw lokatorów. Dla Ciebie, czyli Właściciela lokalu najistotniejsze są uregulowania zawarte w tej drugiej ustawie, ponieważ przyznaje ona Najemcy dużo więcej praw niż Tobie.

Twoje obawy związane z wynajmowaniem Twojego lokalu najemcom są więc uzasadnione.  

Obawy Właściciela lokalu

 

Właściciel wynajmujący swoje mieszkanie najczęściej obawia się, że:

  najemcy nie będzie można eksmitować

  najemca nie będzie mu płacił czynszu na czas 

  najemca zniszczy mu jego lokal

  ceny wynajmu lokali mogą znacznie wzrosnąć, a on dalej będzie otrzymywał ustalony wcześniej niski czynsz

  najemca nie będzie płacił czynszu i nie będzie chciał opuścić lokalu

Niestety, gdy zawierana jest standardowa umowa najmu, to wszystkie te obawy są uzasadnione.

 

 

Wynajmowanie lokalu bez umowy 

Z powodu przepisów, które dają uprzywilejowaną pozycję najemcy, i dodatkowo kierując się jeszcze powyższymi obawami, możesz postanowić, że będziesz bez umowy udostępniać Twój lokal najemcy. Niestety to również nie jest dobre rozwiązanie. 

Oto powody:  

Najemca może udowodnić że stosunek najmu istnieje

Musisz wiedzieć, że „wynajmowanie lokalu” bez umowy też nie jest bezpieczne. W sytuacji sporu z Właścicielem, mimo tego że umowa najmu nie została zawarta na piśmie, Najemcy łatwo będzie mógł udowodnić, że jest jednak związany z Tobą umową najmu. A gdy Najemca udowodni, że był związany umową najmu z Właścicielem lokalu, to będzie uznany za lokatora, którego chronią korzystne przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Donos najemcy lub sąsiadów do Urzędu Skarbowego

Wynajmując lokal bez umowy narażasz się na donos Najemcy, sąsiadów lub innych osób do Urzędu Skarbowego. Składanie wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym, nawet jeśli nie zostanie wszczęte postępowanie karnoskarbowe jest zawsze przykre dla Właściciela.

Tylko wyobraź sobie siebie w takiej sytuacji …

I już wiesz, że trzeba tego unikać.

Nie zwiększa się zdolność kredytowa Właściciela lokalu

Ponadto co bardzo często nie jest brane pod uwagę przy tego typu kalkulacjach, nie wykazywanie dochodów z najmu, powoduje że Twoja zdolność kredytowa nie wzrasta, co z kolei nie zwiększa Twoich  szans na uzyskanie kredytu na zakup nowego lokalu mieszkalnego. Nie możesz więc w sposób radykalny (dzięki skorzystaniu z kredytu bankowego) powiększać stanu swojego majątku.

A przecież jednym z Twoich głównych celów, powinno być dążenie do zwiększania liczby wynajmowanych lokali, tak żeby docelowo uczynić z wynajmu, stabilne i zadowalające źródło pasywnego dochodu.

Najważniejszy problem Właściciela! - EKSMISJA LOKATORA

Najistotniejszą kwestią dla Ciebie jako Właściciela lokalu, gdy okaże się że najemca nie zachowuje się tak jak z nim ustalono, jest szybkie wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz niezwłoczne opuszczenie lokalu przez takiego najemcę. Jednak z racji korzystnych dla najemcy przepisów, zawartych w „ustawie o ochronie praw lokatorów”, takiego najemcę bardzo ciężko jest zmusić do opuszczenia wynajmowanego lokalu.

W Polsce przymusowe opróżnienie lokalu, czyli tzw. eksmisja lokatora możliwa jest tylko na podstawie wyroku sądowego. Za każdym razem, gdy lokator nie będzie chciał opuścić Twojego lokalu (co dzieje się bardzo często), będziesz musiał uzyskać w sądzie wyrok nakazujący eksmisję krnąbrnego lokatora. Jakkolwiek już samo postępowanie sądowe będzie dla Ciebie dużą uciążliwością (przede wszystkim z racji długości tego postępowania), to nie jest to jeszcze Twoim największym problemem.

Przymusową eksmisję każdego najemcy można przeprowadzić tylko na podstawie wyroku sądu, najczęściej wydanego po długim postępowaniu.  

Największym Twoim problemem jest jednak to, że orzekając nakaz eksmisji określonych grup lokatorów, sąd ma obowiązek orzekać także o zapewnieniu tym lokatorom lokalów socjalnych (zastępczych).  

A orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Przy czym, co niezmiernie ważne, od dnia 21 kwietnia 2019r. gmina nie jest ograniczona żadnym terminem na złożenia oferty zawarcia takiej umowy najmu lokalu socjalnego. Wcześniej komornik wstrzymywał sie z eksmisją najemcy przez okres maksymalnie 6 miesięcy, w którym gmina musiała przedstawić najemcy ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a gdy ten okres mijał bezskutecznie, to komornik przeprowadzał eksmisję do noclegowni. Po dniu 21 kwietnia 2019r. komornik działający na zlecenie właściciela lokalu nie będzie miał nawet tej możliwości! 

Wynika z tego to, że nawet po uzyskaniu w sądzie korzystnego dla Ciebie wyroku nakazującego eksmisję lokatora z Twojego lokalu, jeśli wyrok ten będzie dotyczył określonych grup lokatorów, to eksmisja będzie wstrzymana do czasu zapewnienia tym lokatorom lokali socjalnych (zastępczych). W praktyce stan ten może trwać w nieskończoność.

Lokatorzy szczególnie chronieni

 

Kategorie tych szczególnie chronionych lokatorów, którym trzeba zapewnić lokal socjalny, to:

 kobiety w ciąży, 

 małoletni niepełnosprawni lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący, 

 obłożnie chorzy, 

 emeryci i renciści spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 

 osoby posiadającej status bezrobotnego, 

 osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

 

Problem polega na tym, że to właśnie ludzie z tych „niebezpiecznych” dla Ciebie kategorii, najczęściej potrzebują lokali mieszkalnych i są najemcami.

Z zasady do tych kategorii należą przecież osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, choćby na kredyt. Są to więc przede wszystkim: młode małżeństwa, emeryci, renciści i bezrobotni. W stosunku do wszystkich lokatorów tego typu, sąd nakazując ich eksmisję musi jednocześnie orzec o zapewnieniu im lokali socjalnych.

W okresie zimowym nie można eksmitować

Ponadto wyroków sądowych wobec wszystkich najemców, a nie tylko tych szczególnie chronionych lokatorów, nakazujących opróżnienie lokalu (czyli eksmisję) nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Brutalna rzeczywistość

 

W teorii obowiązek zapewnienia lokali socjalnych spoczywa na gminach.

 

Jednak w praktyce, wygląda to tak, że gminy najczęściej nie dysponują na bieżąco takimi lokalami i do czasu ich zapewnienia taki lokator dalej mieszka w Twoim lokalu.

 

Powstaje więc sytuacja, w której mimo że jesteś właścicielem mieszkania, to nie możesz nim swobodnie dysponować. Musisz znosić obecność lokatora, z którym na dodatek, najczęściej nie jesteś już w dobrych stosunkach.

Twój lokal, nie dość, że nie przynosi Ci żadnych pożytków, to jeszcze często jest źródłem strat finansowych, bo obrażony na Ciebie lokator nie dba już o lokal, a czasami nawet świadomie go niszczy.

Ponadto lokator korzysta z mediów, bardzo często nie płacąc za nie, a Ty jako właściciel lokalu musisz jeszcze dodatkowo płacić jego rachunki za wodę, energię elektryczną, cieplną i inne.

Taka sytuacja może trwać nawet kilka lat.

Tylko wyobraź sobie jaki to może być koszmar.

Jest to absurd, ale niestety zgodny z prawem.

Teoretycznie gmina z tytułu powyższych strat, powinna zapłacić Ci odszkodowanie, ale znowu będzie to dopiero za jakiś czas, i też w przypadku jakiegokolwiek sporu, czy to o kwotę tego odszkodowania, czy o inne kwestie, znowu będziesz musiał swoich praw dochodzić w sądzie. A więc znowu będzie musiał ponieść duże koszty i stracić jeszcze więcej czasu.

Na szczęście jest rozwiązanie Twoich problemów !

Wystarczy, że zamówisz poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie", żeby dowiedzieć się jak w/w absurdów uniknąć i w sposób nieskrępowany cieszyć się własnością Twojego lokalu mieszkalnego. Będziesz mógł dysponować Twoim lokalem w sposób dla Ciebie najkorzystniejszy, a nie tak, jak nakazują Ci przepisy prawa chroniące lokatorów.

W poradniku tym znajdziesz rozwiązanie każdego Twojego problemu i każdej Twojej obawy związanej z wynajmowaniem Twojego lokalu najemcom.

Co wobec tego, jako rozsądny człowiek, powinieneś zrobić, jeżeli chcesz bezpiecznie wynająć Twój lokal mieszkalny? Lub też co powinieneś zrobić gdy już wynajmujesz Twój lokal i chciałbyś wzmocnić Twoją pozycję w relacji z najemcą?

Powinieneś zadbać o Twoje interesy zamawiając poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie".   

zamówienie

Co zyskasz kupując ten poradnik?

Czy lokal chcesz wynajmować jako osoba prywatna, czy też jako firma, to w poradniku pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" znajdziesz niezbędne informacje potrzebne do wynajęcia  lokalu najemcy w taki sposób, który nie ograniczy Twoich praw do Twojego lokalu i pozwoli Ci cieszyć się swobodnie jego własnością.

Poznasz procedurę, krok po kroku prowadzącą Cię przez cały proces najmu - od zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy, aż do bezproblemowego zakończenia najmu.

 

Korzyści jakie uzyskasz dzięki wiedzy zawartej w tym poradniku:

w razie kłopotów z najemcą szybko pozbędziesz się go z Twojego lokalu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego

poznasz procedurę prowadzącą Cię krok po kroku przez proces zawarcia bezpiecznej i korzystnej dla Ciebie umowy najmu

dowiesz sie jak bezpiecznie wynajmować lokal mieszkalny jako osoba prywatna lub firma

dowiesz się jak nawet na podstawie zwykłej pisemnej umowy najmu bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie

przestaniesz się bać że trafisz na oszusta

przestaniesz sie bać że najemca zniszczy Twoje mieszkanie i znajdujące się w nim wyposażenie

dowiesz się dlaczego wynajmowanie lokalu bez umowy to nie jest dobre rozwiązanie

 dowiesz się jak sprawić żeby zamieszkiwanie w Twoim mieszkaniu nie było miłe i bezproblemowe dla niepłacącego najemcy

dowiesz się jak łatwo wzmocnić chęć najemcy do wywiązywania się z umowy najmu zawartej z Tobą

dowiesz się jak łatwo sprawić, żeby to także innym osobom lub osobom bliskim dla najemcy zależało na wywiązywaniu się z umowy zawartej z Tobą

zaoszczędzisz na prawniku - od kilkuset do kilku tysięcy złotych

zaoszczędzisz na kosztach sądowych - od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych

będziesz mógł swobodnie regulować wysokość czynszu (szczególnie ważne gdy szaleje inflacja)

będziesz mógł zamieszkać w Twoim lokalu jeśli trakcie najmu zajdzie taka potrzeba - gdy podpiszesz standardową umowę najmu nie będzie to możliwe

dostaniesz wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy najmu lokalu

wiedzę zawartą w tym poradniku będziesz mógł wykorzystywać wielokrotnie

zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci bardziej świadomie  zabezpieczać swoje interesy

Ciesz się tymi korzyściami i już teraz zamów ten praktyczny poradnik.

zamówienie

Wzory pism zawarte w niniejszym poradniku:

W niniejszym poradniku przedstawione są wzory następujących pism:

  wzór nr 1 - umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

  wzór nr 2 - weksel własny wręczany przez Najemcę lokalu Wynajmującemu (najem okazjonalny)

  wzór nr 3 - poręczenie wekslowe na wekslu in blanco (najem okazjonalny)

  wzór nr 4 - wykaz wyposażenia lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu) (najem okazjonalny)

  wzór nr 5 - oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego (najem okazjonalny)

  wzór nr 6 - oświadczenie Najemcy o wskazaniu innego lokalu (najem okazjonalny)

  wzór nr 7 - oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym Najemca ma zamieszkać (najem okazjonalny)

  wzór nr 8 - zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu do Urzędu Skarbowego (najem okazjonalny)

  wzór nr 9 - wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

  wzór nr 10 - żądanie opróżnienia lokalu (najem okazjonalny)

  wzór nr 11 - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (najem okazjonalny)

  wzór nr 12 - umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego

  wzór nr 13 - weksel własny wręczany przez Najemcę lokalu Wynajmującemu (najem instytucjonalny)

  wzór nr 14 - poręczenie wekslowe na wekslu in blanco (najem instytucjonalny)

  wzór nr 15 - wykaz wyposażenia lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu) (najem instytucjonalny)

  wzór nr 16 - oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego (najem instytucjonalny)

  wzór nr 17 - wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego

  wzór nr 18 - żądanie opróżnienia lokalu (najem instytucjonalny)

  wzór nr 19 - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (najem instytucjonalny)

wzór nr 20 - zwykła umowa najmu

wzór nr 21 - weksel własny wręczany przez Najemcę lokalu Wynajmującemu (zwykły najem)

wzór nr 22 - poręczenie wekslowe na wekslu in blanco (zwykły najem)

wzór nr 23 - wykaz wyposażenia lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu) (zwykły najem)

zamówienie

Ile to kosztuje?

A ile zapłacisz za poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" i wszystkie związane z nim korzyści?

Mniej niż wynosi cena sensownej porady prawnej.

Co więcej, za taką cenę nie masz nawet szans na uzyskanie rzetelnej porady prawnej na ten temat, nie mówiąc już nawet o wzorach wszystkich potrzebnych pism.

Cena ta wynosi tylko 297 zł.

Co więcej, w tym poradniku oprócz praktycznych wyjaśnień i wskazówek zawarte są wzory pism, które kupowane u mnie oddzielnie kosztują łącznie 582 zł. Kupując poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" oszczędzasz więc 285 zł. Rachunek korzyści jest tutaj prosty.

Można na to spojrzeć jeszcze inaczej. Skoro w tym poradniku są przedstawione 23 wzory pism niezbędnych do wykorzystania przy wynajmowaniu lokali mieszkalnych, to cena za jedno pismo wynosi średnio 12,91 zł! Obiektywnie jest to bardzo niska cena za pismo przygotowane przez profesjonalnego prawnika - radcę prawnego.   

A jeszcze wyobraź sobie ile możesz stracić, gdy nie zadbasz o swoje interesy jako Właściciel lokalu, trafiając na kłopotliwego albo wręcz nieuczciwego najemcę? Z pewnością są to bardzo duże kwoty. Kwoty których strata spowoduje, że cały pomysł wynajmowania mieszkania straci sens. Dodaj do tych kwot jeszcze koszty stresów, zszarganych nerwów, utraconego zdrowia i czasu. To wszystko możesz łatwo stracić.

Zastanów się czy chcesz ponosić takie koszty, w sytuacji gdy tak łatwo możesz ich uniknąć.

Jeżeli więc zależy Ci na Twoich pieniądzach i na Twoim zdrowiu, to nie czekaj już dłużej i zamów poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie".

Ważne: To nie wydatek. To inwestycja, która zwraca się co miesiąc

Kliknij przycisk "Zamów" i dowiedz się jak bezpiecznie wynajmować Twoje mieszkanie.

zamówienie

PS.

Oczywiście możesz nie zamawiać tego poradnika i na własne życzenie komplikować sobie życie z najemcami.

Możesz jednak zamówić ten poradnik i uniknąć kłopotów i stresów związanych z kłopotliwym najemcą.

Wybór należy tylko do Ciebie.

Ale działaj rozsądnie.

radca prawny Marek Zwoliński
radca prawny Marek Zwoliński

zamówienie 

 

 


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" -
czyli umowa najmu lokalu bezpieczna dla właściciela (prywatnego lub firmy) - radca prawny Marek Zwoliński

Cena: 297 zł

Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

zamawiam

najem lokalu 
KROK 1 - wypełnienie formularza

"Wreszcie firma czy właściciel prywatny mogą bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie nie bojąc się lokatora!"

 

TAK! Zamawiam poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" za cenę 297 zł brutto.

 

Dane do zamówienia:

   Imię                                                                Nazwisko                               

  

  Nazwa firmy                                                 NIP (z myślnikami)

  

  Ulica, nr domu i lokalu                                Kod pocztowy i miejscowość

    

  E - mail                                                          Telefon

  

  Kraj

 

 

 

Oświadczam że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie serwisu zdg.pl .

                                         

 

 

 

 

 

 

 

KROK 2 - dokonanie wpłaty

 

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu zamówienia należy wpłacić kwotę 297 na rachunek bankowy nr:

 

67 1140 2004 0000 3802 3248 1090

 

 

KROK 3 - wysłanie publikacji na wskazany adres e-mail

 

Po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie na wskazany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany zamówiony poradnik w postaci pliku w formacie pdf.

Aby otrzymać fakturę VAT należy po opłaceniu zamówienia wysłać e-mail na adres biuro@zdg.pl , w którym podane będą następujące dane:

- pełna nazwa firmy,

- adres firmy,

- numer NIP.

Fakturę VAT wysyłam listem zwykłym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania e-maila i dokonania płatności.

 

 

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2022 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53