Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl


Rozwiązania których szukasz

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorców
dla Wspólników
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 


NIERUCHOMOŚCI

Mają pełną wartość dopiero wtedy, gdy ich stan prawny jest uregulowany!

nieruchomości

 
Podstawowym obowiązkiem właściciela jest dbanie o właściwe uregulowanie stanu prawnego jego nieruchomości. Pełną wartość ma bowiem dopiero nieruchomość, której stan prawny jest uregulowany, bo z niego wynika pewność i stabilność oczekiwana właśnie od nieruchomości. Natomiast gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, to powstają wątpliwości, niepewność i ryzyko, które nie tylko wywołują stres u jej właściciela, ale także zaniżają jej rynkową wartość, a czasem wręcz uniemożliwiają rozporządzanie taką nieruchomością.

Jeśli szukasz prawnika, który zadba w Sądzie i urzędach o Twoją nieruchomość i związane z nią sprawy, w tym o poprawność zapisów w księgach wieczystych i ewidencjach, to zapraszam do skorzystania z moich usług.

radca prawny Marek Zwoliński foto
Oferuję Ci całe moje doświadczenie, pomysły, całą moją wiedzę i kunszt prawniczy, żeby Twoje sprawy załatwiać jak najlepiej.

Skontaktuj się ze mną i umów sie na spotkanie w sprawie Twojej nieruchomości.
  
 

Marek Zwoliński

radca prawny

właściciel serwisu internetowego www.zdg.plZachęcam również do zapoznania się z artykułem mojego autorstwa pt. "Jak nabyć ziemię rolną nie oglądając się na prawo pierwokupu" - kliknij

Może Cię również zainteresować poradnik mojego autorstwa pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie". Kliknij i dowiedz sie więcej.

jak bezpiecznie wynajać swoje mieszkanie


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Zasiedzenie:

Sprawy o zasiedzenie są bardzo stresujące, kłopotliwe i często niezrozumiałe dla osób nimi  zainteresowanych. Dzieje się tak, bo w sprawie o zasiedzenie chodzi o nabycie prawa własności danej nieruchomości. A z własnością zawsze wiążą się skrajne emocje, wynikające z rozbieżnych interesów stron, odmiennych oczekiwań, a często też nieporozumień rodzinnych czy sąsiedzkich. Przy zasiedzeniu jedna osoba uzyskuje własność, najczęściej kosztem dotychczasowego formalnego właściciela. Emocji więc tutaj nigdy nie brakuje.

Jeśli jesteś posiadaczem nieruchomości nieprzerwanie od ponad 30 lat i faktycznie władasz nią jak właściciel, mimo że formalnie jej właścicielem nie jesteś, to możesz wnioskować do Sądu o nabycie własności tej nieruchomości przez zasiedzenie.

Jeśli jesteś pewny że spełniasz przesłanki wystarczające do zasiedzenia prawa własności nieruchomości, a także jeśli masz jakieś wątpliwości w tej kwestii, to skontaktuj się ze mną, umów na spotkanie, i wspólnie ustalimy co trzeba robić żeby skutecznie załatwić Twoją sprawę.

Pamiętaj żeby skontaktować się ze mną zanim sprawa wpłynie do Sądu. Potem jest często dużo trudniej szybko uzyskać korzystne orzeczenie Sądu.

Przy okazji zwracam uwagę, że zasiedzieć można również służebność drogi koniecznej, jeżeli wiązała się ona z korzystaniem z trwałego i widocznego urządzenia.  

A więc skontaktuj się ze mną żeby Twoja sprawa o zasiedzenie mogła być załatwiona.


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Rozgraniczenie:

Jeśli granice gruntów stały się sporne, to Sąd dokona ich rozgraniczenia, tj. ustalenia granic nieruchomości, biorąc pod uwagę w następującej kolejności:
1. stan prawny który można stwierdzić dla danego gruntu,
2. ostatni spokojny stan posiadania, jeśli stanu prawnego dla gruntu nie można stwierdzić,
3. wszelkie okoliczności sprawy, jeśli również ostatniego spokojnego stanu posiadania nie można stwierdzić.

W praktyce jest zazwyczaj problem z ustaleniem stanu prawnego dotyczącego położenia danej granicy. A więc największe znaczenie ma ostatni spokojny stan posiadania. Warto brać to pod uwagę wchodząc w spór z sąsiadem, żeby przez bezpodstawny upór co do położenia granicy, nie ponieść nadaremnie kosztów w sprawie. 

Jeśli postępowanie administracyjne przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta nie zakończyło się ustaleniem spornych granic, i sprawa dotycząca Twojego gruntu została skierowana do Sądu, i chcesz żeby w tej sprawie pomagał Ci prawnik, to zgromadź wszystkie dokumenty dotyczące jego granic jakimi dysponujesz i skontaktuj się ze mną w celu umówienia spotkania.
 

radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Podział współwłasności:

Jeśli współwłaściciele chcą podzielić współwłasność i są zgodni co do sposobu i kształtu tego podziału, to mogą udać się po prostu do notariusza i tam w podpisanym akcie notarialnym zostanie zniesiona współwłasność.
Jeśli jednak pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody co po podziału współwłasności, to do podziału może dojść tylko w Sądzie. Podział współwłasności wymaga dobrego przygotowania się do sprawy przez współwłaściciela, tak żebyś oprócz Twojej głównej propozycji podziału, miał jeszcze także przemyślany wariant alternatywny, ale również dla Ciebie korzystny. Musisz się też przygotować do zwalczania, tj. wykazywania niezasadności niekorzystnych propozycji podziału przedstawianych przez innego współwłaściciela.

Zapewne zainteresuje Cię również artykuł pt. "Porządki małżeńskie - gdy majątek jest wspólny, ale w księdze wieczystej właścicielem jest tylko jeden z małżonków".

Jeśli chcesz żeby w sprawie o podział współwłasności pomagał Ci doświadczony i kreatywny prawnik, to zapraszam do kontaktu.


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Służebność przesyłu:

Jeśli przez Twój grunt ma przebiegać jakaś nowo planowana linia przesyłu mediów to powinieneś z przedsiębiorstwem przesyłowym zawrzeć umowę służebności przesyłu w formie aktu notarialnego, w której zostanie ustanowiona ta służebność za odpowiednim wynagrodzeniem dla Ciebie.

Jeśli na Twoim gruncie już jest położona lub przebiega jakaś linia przesyłu mediów, i od daty wybudowania tej linii nie minęło już ponad 30 lat, to możesz ubiegać się o ustanowienie obowiązkowej służebności przesyłu za wynagrodzeniem co do tej linii, i dodatkowo jeszcze odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie z tej linii na Twoim gruncie przez ostatnie 10 lat. Można do tego doprowadzić polubownie kontaktując się w tej sprawie z przedsiębiorstwem przesyłowym. Gdy jednak taka umowa służebności przesyłu nie zostanie zawarta polubownie, to trzeba wnieść do Sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Co do linii przesyłowych wybudowanych ponad 30 lat temu, to trzeba wiedzieć że postępowania sądowe o ustanowienie służebności przesyłu będą zazwyczaj bardzo trudne, ze względu na standardowo w takich przypadkach podnoszone zarzuty zasiedzenia danej służebności przez zakład przesyłowy. W sprawach tego typu ukształtowało się bowiem negatywne dla właścicieli gruntów orzecznictwo Sądów, które bardzo utrudnia ustanawianie tych służebności za wynagrodzeniem i odszkodowaniem. Nie jest to jednak niemożliwe, tylko tak jak podałem wcześniej wymaga ogromnego wręcz nakładu pracy prawnika, co ma sens tylko w przypadku dużych powierzchni gruntów zajętych przez daną linię przesyłową.

W razie potrzeby, proszę o kontakt.


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl


Droga konieczna:

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, to jej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem tzw. drogi koniecznej, a właściwie służebność drogi koniecznej. 

Znaczenia możliwości swobodnego dostępu z drugi publicznej do nieruchomości nie trzeba nikomu wyjaśniać, bo jest to kwestia oczywista.

Jeśli chcesz żeby w sprawach związanych z ustanowieniem lub zasiedzeniem drogi koniecznej pomagał Ci profesjonalny prawnik, to skontaktuj się ze mną, a ja zajmę się Twoją sprawą i przypilnuje Twoich interesów.

Zapraszam do współpracy. 


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 


Księgi wieczyste:

Zapisy w księdze wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu? Jeśli tak, to trzeba ten stan uporządkować i doprowadzić do zgodności tych zapisów w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości z jej rzeczywistym stanem prawnym.

Masz dłużnika, który jest właścicielem nieruchomości? To dobrze, bo w razie braku zapłaty jest majątek z którego można prowadzić egzekucję. Ale ten stan może nie trwać wiecznie. Mogą pojawić się inni wierzyciele tego dłużnika, którzy też chcą prowadzić egzekucję z jego  nieruchomości. Dłużnik może też nieruchomość sprzedać, darować lub obciążyć po to żeby "uciec z majątkiem" przed wierzycielami. Aby unikać takich sytuacji powinieneś wpisać HIPOTEKĘ w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Twojego dłużnika. To podstawowe działanie każdego odpowiedzialnego i dbającego o swoje interesy wierzyciela.    

Zapewne zainteresuje Cię również artykuł pt. "Porządki małżeńskie - gdy majątek jest wspólny, ale w księdze wieczystej właścicielem jest tylko jeden z małżonków". 

Skontaktuj się ze mną w powyższych sprawach i umów się na spotkanie, żebym mógł jak najszybciej zająć się Twoją sprawą, żebyś Ty mógł spać spokojnie.


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 
 
 

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 28 82