Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

Nota prawna     Prawa autorskie      Polityka prywatności

 

NOTA PRAWNA

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński, zwana dalej ZDG, jako właściciel  serwisu zdg.pl dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu treści były zgodne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Prawo to jednak nieustannie się zmienia. Zmienia się także sytuacja na rynku. Z tych powodów, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną treści zawarte w serwisie mogą być nieaktualne, niepełne lub mogą posiadać inną wadę.  Dlatego właściciel serwisu zdg.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.  

Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje prezentowane w serwisie zdg.pl zalecam skonsultowanie się z odpowiednim w danej dziedzinie specjalistą. Informacje prezentowane w serwisie zdg.pl nie zastępują takiej konsultacji. Zawarte w serwisie zdg.pl moje rady są tylko moją własną opinią, na tematy których te opinie dotyczą. Mimo że prezentuje praktyczne informacje to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Rady te powinny być bardzo szczegółowo analizowane pod względem zasadności zastosowania ich w danej sytuacji faktycznej i prawnej.  Zastosowanie przedstawionych informacji odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność czytelnika.

Wszelkie informacje podane w trakcie korzystania z usług firmy ZDG  zostaną wykorzystane tylko do celów wewnętrznych firmy ZDG, zgodnie z Polityką Prywatności firmy ZDG.

Informacje handlowe na stronach serwisu zdg.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

 


PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego zdg.pl i wszelkich publikacji prezentowanych w tym serwisie należą do Marka Zwolińskiego, o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i  rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości serwisu zdg.pl oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie  jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Markiem Zwolińskim.

Marek Zwoliński zezwala na kopiowanie publikacji prezentowanych w serwisie zdg.pl tylko w celach prywatnych.

Marek Zwoliński zezwala na rozpowszechnianie tylko tych publikacji, które zawierają odpowiednie zezwolenie wyrażone w ich treści, pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem. 

W prawie autorskim istnieje pojecie "dozwolonego użytku". Polega ono na wykorzystaniu krótkiego fragmentu dzieła z podaniem jego autora i źródła - czyli zamieszczaniu cytatów. W związku z tym cytując fragmenty serwisu zdg.pl lub fragment publikacji prezentowanej w tym serwisie proponuję zamieszczać  notatkę o następującej strukturze: "cytowany fragment - autor Marek Zwoliński, www.zdg.pl"

Tłumaczenia zawartości serwisu zdg.pl i wszelkich publikacji prezentowanych w tym serwisie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Marka Zwolińskiego wyrażonej na piśmie.

Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora  albo niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania zasądzonego przez sąd, ale nie zmienia to samego faktu złamania praw autorskich. Już przy samym rozpowszechnianiu bez zezwolenia może ucierpieć wartość handlowa oryginału, jakakolwiek by ona wcześniej nie była.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystający z informacji zawartych w serwisie zdg.pl i korzystający z usług firmy Kancelaria Prawna  Radca Prawny Marek Zwoliński, zwanej dalej ZDG akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności, to proszę nie odwiedzać serwisu zdg.pl i nie nabywać produktów i usług firmy ZDG.

Firma ZDG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystująca w jakikolwiek sposób serwis zdg.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: firma ZDG nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu zdg.pl i firmy ZDG.

Szanuję Państwa prywatność. Dlatego w każdej chwili mogą Państwo wysłać mi e-mail z żądaniem wykreślenia Państwa adresu e-mail z listy prowadzonej przez firmę ZDG.

W czasie korzystania z serwisu zdg.pl mogą zostać Państwo poproszeni o podanie swoje adresu e-mail. W przypadku formularzy dotyczących zamówień zostaną Państwo poproszeni o podanie także innych danych. Wymagane dane są konieczne do korzystania z prezentowanych produktów i usług oraz do zrealizowania i opłacenia zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność której te dane dotyczą.

Uzyskane adresy e-mail są dodawane do listy mailingowej firmy ZDG.

Firma ZDG zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy e-mail uzyskała w związku z działalnością serwisu zdg.pl . Pod pojęciem "niezapowiedzianych wiadomości" rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności firmy ZDG, nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacje komercyjne związane z działalnością firmy ZDG.

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Weksel dla pracodawcy - czyli jak mieć pożytek z weksla pracownika" - cena 97 zł - więcej


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - cena 97 zł - więcej


 

"Jak nie odziedziczyć długów" - cena 47 zł - więcej

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


"Weksel pracownika - czyli bezpieczne podpisywanie weksli in blanco przez pracowników" - cena 47 zł - więcej


"Weksel a pożyczka" - czyli wykorzystanie weksla w sytuacjach pożyczkowych - cena 97 zł - więcej


"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - cena 97 zł - więcej


"Wzory pism -  dochodzenie należności przed sądem" - cena 27 zł - więcej


"Jak odzyskać  pieniądze w sądzie" -  cena 27 zł - więcej


"Weksel a licencja na  transport drogowy" - cena 97 zł - więcej


 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021