Odwołalna darowizna - odwołalna umowa darowizny - to podstawowa, konieczna i niezbędna usługa dla każdego przenoszącego za darmo własność swojego majątku na inne osoby. A więc jest to usluga niezbędna dla każdego darczyńcy (umowa darowizny), dożywotnika (umowa dożywocia), zrzekającego się spadku po to żeby szybciej i taniej dokonać działu spadku (odrzucenie spadku). Zazwyczaj darczyńca planując darowiznę (umowę darowizny) interesuje się tylko kwestiami podatkowymi, tzn. czy od danej umowy darowizny trzeba będzie zapłacić podatek i ewentualnie kto ten podatek od darowizny będzie musiał zapłacić. W przypadku darowizny są jednak ważniejsze kwestie niż podatek od darowizny. Umowa darowizny to przede wszystkim wyzbycie się własnego majątku, z czym wiążą się doniosłe konsekwencje dla darczyńcy. Zwykła darowizna polaga w praktyce po prostu na wyzbyciu się majątku przez darczyńcę, który ten majątek przenosi na obdarowanego. Jest to czynność w której jedna strona umowy darowizny (obdarowany) zyskuje, a druga strona umowy darowizny (darczyńca) traci. W wyniku umowy darowizny obdarowany zyskuje majątek, a darczyńca ten majątek traci. W praktyce, majątek przekazany w drodze umowy darowizny darczyńca traci bezpowrotnie i nieodwołalnie. Dlatego darowizna jest bardzo poważną umową. Raz dokonana darowizna pozbawia darczyńcę majątku, nie dając mu nic w zamian. Obdarowany natomiast, na skutek umowy darowizny zyskuje wszystko za darmo, w zamian nie dając nic. Oczywistym jest więc, że umowa darowizny jest dla darczyńcy bardzo ryzykowna. Natomiast obdarowanemu umowa darowizny daje same korzyści zupełnie za darmo. Skoro dla darczyńcy umowa darowizny jest taka ryzykowna, to rozsądek wskazuje, że powinien on jakoś zadbać o swoje bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby w wyniku umowy darowziny darczyńca nie został pozbawiony wpływu na swoją sytuację, gdy już nie będzie posiadał majątku. A wiadomo przecież że póki posiadamy majątek, to mamy wpływ na swoją sytuację. Gdy majątku nie mamy, to wtedy już jesteśmy tylko zdani na łaskę innych, np. obdarowanych którzy nie zawsze są nam wdzięczni za otrzymaną darowiznę lub szybko o tej wdzięczności zapominają. Standardowa umowa darowizny, nawet zawarta w formie aktu notarialnego nie daje darczyńcy w praktyce żadnego realnego i skutecznego zabezpieczenia na wypadek niewdzięczności obdarowanego. Jedynym skutecznym zabezpieczeniem darczyńcy przy umowie darowizny jest skorzystanie z usługi "odwołalnej darowizny" świadczonej przez firmę Zwoliński Doradztwo Gospodarcze. Dlatego zawsze przed zawarciem umowy darowizny powinieneś skontaktować się z Markiem Zwolińskim, który Ci wyjaśni jak można zawrzeć bezpieczną umowę darowizny, tak żeby darczyńca był zabezpieczony przed niewdzięcznością obdarowanego lub przed innymi okolicznościami których chciałby uniknąć.Rozsądny darczyńca zawsze szuka możliwości zabezpieczenia przed złym dla siebie obrotem spraw. Usługa "odwołalnej umowy darowizny" jest właśnie takim zabezpieczeniem, którego szuka każdy rozsądny darczyńca. Dlatego w interesie każdego przyszłego darczyńcy, który chce dokonać darowizny jest szukanie możliwości zabezpieczenia się przed wystąpieniem niekorzystnych dla niego skutków, tj. zabezpieczenie się przed nieakceptowalnymi zachowaniami i działaniami obdarowanego. Tylko zawarcie umowy darowizny, której skutki będą "odwołalne" pozwoli darczyńcy zachować kontrolę nad jego sytuacją. Umowa darowizny powinna być więc bardzo przemyślana przed podjeciem decyzji o jej zawarciu. Dotyczy to przedw wszystkim darczyńcy. On w umowie darowizny traci majątek. Darczyńca w umowie darowizny dobrowolnie pozbywa się swojego majątku. Darczyńca powinien więc zadabać o swoje interesy. W przypadku umowy darowizny darczyńca skupia się przeważnie na podatkach. Darczyńca zastanawia się jakie podatki są związane z umową darowizny. A przecież umowa darowizny to nie tylko podatki. Aktualnie darowizny pomiędzy najbliższymi są zwolnione z podatku przy zachowaniu pewnych formalności. Dlatego jeśli chodzo o umowę darowizny, o darowiznę, to należy się skupić nad ważniejszymi sprawami niż podatki których najczęściej nie trzeba płacić. A najważniejszym jest to, że umowa darowizny wiąże się z utratą władztwa nad określonym majątkiem. Na mocy darowizny darczyńca przenosi własność swojego majątku bezpłatnie na obdarowanego. Tu jest największa istota umowy darowizny. Każdy darczyńca powinien o tym pamiętać, bo szczególnie w stosunkach rodzinnych ta najważniejsza kwestia jest często nie zauważana. W umowach darowizny pomiędzy bliskimi ta kwestia jest najczęściej pomijana. Takie podejście do umowy darowizny jest całkowicie niezrozumiałe. Zasadą powinno być że każda darowizna poninna być zabezpieczona. Każda umowa darowizny powinna być zabezpieczona. Wszyscy darczyńcy powinni zawsze o myśleć o zabezpieczeniu siebie w przypadku zawierania umowy darowizny. To bardzo ważne. I na dodatek to bardzo proste. Trzeba tylko się skontaktować z Markiem Zwolińskim. Każda umowa darowizny powinna być poprzedzona kontaktem z prawnikiem. Na tej stronie poznasz też podstawowe informacje dotyczące podatków od darowizn. Dowiesz się jakie podatki są związane z umową darowizny. Ale pamiętaj że podatki to tylko jedna ze spraw związanych z darowiznami. Najważniejsze przy umowie darowizny jest to że darczyńća wyzbywa się swojego majatku i to za darmo. I dlatego umowa darowizny ma takie doniosłe znaczenie. Każda umowa darowizny musi być dokladnie przemyślana i przeanalizowna. Standardowa darowizna jest już bowiem w praktyce nieodwołalna. A każdy rozsądny darczyńća powinien być zainteresowany zawieraniem darowizn "odwołalnych". Tzn. takich umów darowizny, w których jego interesy są skutecznie i realnie zabezpieczone. To sytuacja komfortowa dla wszystkich stron umowy darowizny. Bo przecież każda strona umowy darowizny powinna być zainteresowana tym, żeby wypelniać obietnice często składane przy zawieraniu umowy darowizny.
 

 

 

Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

 

"Jak darować majątek i zachować nad nim kontrolę?"

 

"Odwołalna darowizna", to usługa marzenie dla darczyńców.

Posiadasz jakiś majątek, który chcesz komuś darować. Jesteś więc przyszłym darczyńcą. 

Zazwyczaj planując darowiznę (umowę darowizny) interesujesz się tylko kwestiami podatkowymi, tzn. czy od danej umowy darowizny trzeba będzie zapłacić podatek i ewentualnie kto ten podatek od darowizny będzie musiał zapłacić. Owszem, kwestie podatkowe są  ważne. Jednak w przypadku darowizny są dużo ważniejsze sprawy niż podatek od darowizny. Żebyś jednak nie uciekał z tej strony w poszukiwaniu informacji dotyczących podatków od darowizn, to poniżej przedstawiam Ci najistotniejsze dla Ciebie informacje dotyczące podatków od darowizn.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podatków i czytaj dalej, żeby dowiedzieć się o dużo ważniejszych dla Ciebie kwestiach związanych z darowizną.

Podatki - umowa darowizny - podstawowe ogólne informacje:

Najciekawsze jest to, że darowizny otrzymane od najbliższych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę są w ogóle zwolnione z podatku od darowizn, jeżeli:

obdarowany zgłosi w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego to, że dostał darowiznę,

oraz

gdy darowizna dotyczy środków pieniężnych, jeżeli obdarowany udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.  

Formularze na których dokonuje się w/w zgłoszenia dostępne są do pobrania w urzędach skarbowych.

Pozostali obdarowani oraz w/w osoby które w w/w terminie nie zgłosiły do urzędu skarbowego darowizny otrzymanej od osób najbliższych, płacą podatek od darowizny otrzymanej od jednego darczyńcy, której wartość przekracza (kwota wolna od podatku):

9.637 zł - jeżeli obdarowany zalicza się do I grupy podatkowej (do tej grupy zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów),

7.276 zł - jeżeli obdarowany zalicza się do II grupy podatkowej (do tej grupy zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych),

4.902 zł - jeżeli obdarowany zalicza się do III grupy podatkowej (do tej grupy zalicza się: innych nabywców).

Jeżeli darowizna od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, to do wartości ostatniej darowizny dolicza się wartość darowizn  nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie darowizny.

Wysokość podatku - podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi
ponad
do
 
1) od obdarowanych zaliczonych do I grupy podatkowej
 
10.278
3 %
10.278
20.556
308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
 
822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od obdarowanych zaliczonych do II grupy podatkowej
 
10.278
7 %
10.278
20.556
719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
 
1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od obdarowanych zaliczonych do III grupy podatkowej
 
10.278
12 %
10.278
20.556
1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
 
2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
 

Podatek ten musi zapłacić obdarowany.

 

Gdy już wiesz jakie podatki wiążą się z darowiznami, to zapoznaj się z dużo ważniejszą kwestią związaną z darowizną.

Oto ona:

Jeśli już podjąłeś decyzję o dokonaniu darowizny, to zanim wszedłeś na tę stronę, mogłeś tylko darować swój majątek i koniec. Na tym kończyła się Twoja rola. Przed darowizną zapewne były jakieś ustalenia pomiędzy Tobą a obdarowanym, bo najczęściej darowizna ma służyć jakimś celom. Jednak po dokonaniu darowizny, tracisz majątek i co za tym idzie przestajesz mieć kontrolę nad sytuacją. To czy planowane ustalenia zostaną zrealizowane, zależy już tylko od obdarowanych. W praktyce zazwyczaj zależy to od żon, mężów i innych "doradców" obdarowanych. Od Ciebie nie zależy już nic. Przyznasz, że to niezbyt optymistyczny scenariusz. No ale tak to najczęściej w praktyce wygląda.

Standardowa umowa darowizny nie zapewnia darczyńcy w praktyce żadnych praw. Gdy już darujesz, to nie możesz się rozmyślić. W praktyce nie możesz odwołać darowizny, gdy się okaże że obdarowany jest niewdzięczny lub w inny sposób nie zachował się tak jak trzeba.  

Na szczęście trafiłeś na tę stronę, i wiesz że nie zawsze tak musi być.

Można darować majątek i nie stracić nad nim kontroli, dzięki czemu będziesz miał pewność, że obdarowany zachowa się tak jak tego od niego oczekiwałeś, gdy dokonywałeś darowizny.

A jak to zrobić, czyli jak zawrzeć bezpieczną dla Ciebie umowę darowizny dowiesz się, gdy się ze mną skontaktujesz.

Ułatw sobie życie i zadzwoń do mnie lub napisz mi e-mail w tej sprawie.

 

e-mail: biuro@zdg.pl

tel.

29 764 95 53

lub

608 401 322

 

 

radca prawny

i właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl

 

 


 

Zobacz co o tym kursie myślą inni

darmowy kurs e-mailowy

7 dobrych rad - Jak nie "sparzyć się" w biznesie?

W kursie tym otrzymasz praktyczne informacje niezbędne dla biznesmena, który chce z powodzeniem prowadzić swoją firmę.

E-mail:
Imię:     
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zapisało się już 2449 osób

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Weksel dla pracodawcy - czyli jak mieć pożytek z weksla pracownika" - cena 97 zł - więcej


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - cena 97 zł - więcej


 

"Jak nie odziedziczyć długów" - cena 47 zł - więcej

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


"Weksel pracownika - czyli bezpieczne podpisywanie weksli in blanco przez pracowników" - cena 47 zł - więcej


"Weksel a pożyczka" - czyli wykorzystanie weksla w sytuacjach pożyczkowych - cena 97 zł - więcej


"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - cena 97 zł - więcej


"Wzory pism -  dochodzenie należności przed sądem" - cena 27 zł - więcej


"Jak odzyskać  pieniądze w sądzie" -  cena 27 zł - więcej


"Weksel a licencja na  transport drogowy" - cena 97 zł - więcej


 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021