Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl

radca prawny Marek Zwoliński

Rozwiązania których szukasz

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorców
dla Wspólników
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 

Spółka z o.o. z głową!

celowa spółka z o.o. 

Sensowna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a dylematy przedsiębiorcy

 

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach, w tym także w formie spółki  z o.o..

Ale zanim wybór padnie na spółkę z o.o., to pierwszym pomysłem jaki się pojawia w głowie przedsiębiorcy jest prowadzenie swojego przedsięwzięcia w formie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej. Wybór takiej formy prowadzenia działalności jest najbardziej naturalny, bo wydaje się że jest najtańszy i najprostszy, co jednak bardzo często bywa złudzeniem.   

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma bowiem bardzo istotną wadę polegającą na tym, że:

Przedsiębiorca odpowiada za długi powstałe przy prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa:

całym swoim majątkiem osobistym,

a jeśli jest w związku małżeńskim, to czasem nawet majątkiem wspólnym małżonków, a nierzadko również majątkiem osobistym małżonka.

 

W razie problemów, które zawsze w którymś momencie sprowadzają się do problemów z płatnościami - przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą będzie musiał te płatności pokryć z własnych pieniędzy.

Przedsiębiorca który jest świadomy, że za zobowiązania swojej firmy odpowiada całym swoim majątkiem, zastanawia się jak może uniknąć takiego ryzyka i związanych z nim kłopotów. Mądry przedsiębiorca zawsze szuka sposobu ochrony swojego majątku.

Takie same dylematy mają zazwyczaj wspólnicy spółek cywilnych, spółek jawnych, a nawet spółek partnerskich.

Zastanawiasz się, kalkulujesz, myślisz i zadajesz sobie pytanie: czy jest jakiś sposób żeby prowadzić działalność gospodarczą w sposób bezpieczny dla Ciebie, bezpieczny dla Twojej rodziny i bezpieczny dla Twojego majątku?

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być odpowiedzią na powyższe pytanie?

TAK - Spółka z o.o. z odpowiednio sformułowaną umową spółki z o.o. - z pewnością tak.  

Sens spółki z o.o.

Spółka z o.o. musi mieć dobry powód do istnienia, musi mieć cel, którego realizacja powoduje że spółka z o.o. ma sens. 

Tak ogólnie, to sensem i celem spółki z o.o. jest przede wszystkim:

- zapewnienie bezpieczeństwa majątku osobistego wspólnika, poprzez ograniczenie ryzyka finansowego wspólnika tylko do majątku zaangażowanego w spółkę z o.o.,

- umożliwienie wspólnikowi lub wspólnikom prowadzenia działalności gospodarczej, czasem nawet wtedy gdy sami osobiście nie mogą lub nie chcą tego robić,

- ułatwienie wspólnikom prowadzenie działalności gospodarczej, nawet prowadzonej już dotychczas,

- prowadzenie działalności gospodarczej przy niskich podatkach.

Spółka z o.o. może zapewnić bezpieczeństwo

Tak - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z odpowiednio sformułowaną umową spółki z o.o.) jest właśnie po to, żeby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo jej wspólnikom.

Co więcej, spółka z o.o. może nawet pomóc realizować cele pojedynczej osoby, bo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć nawet tylko jednego wspólnika.

A więc oprócz umożliwienia wspólnikom lub wspólnikowi prowadzenia działalności gospodarczej, sensem spółki z o.o. jest zapewnie bezpieczeństwa majątku osobistego wspólnika.   

Ryzyko wspólnika ma być ograniczone tylko do wkładu wniesionego do spółki z o.o..

Trzeba wiedzieć, że taki efekt wspólnik uzyska tylko wtedy, jeśli nie będzie wchodził w skład zarządu swojej spółki z o.o..

Jeśli jednak wspólnik będzie jednocześnie w zarządzie swojej spółki z o.o., to w sytuacji niewypłacalności tej spółki z o.o., również będzie on odpowiadał za długi spółki z o.o. całym swoim majątkiem osobistym.

Z pewnością więc, jeśli chodzi o bezpieczeństwo majątkowe wspólnika spółki z o.o., to  dobrze by było gdyby wspólnik ten nie wchodził w skład zarządu tej spółki z o.o..

Ale nawet gdy wspólnik wchodzi w skład zarządu spółki z o.o., to jeśli chodzi o jego odpowiedzialność majątkową, jego sytuacja jest dużo lepsza niż gdyby prowadził swoje przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej. Taki wspólnik wchodzący w skład zarządu odpowiada osobiście za długi spółki z o.o., ale dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. wymaga z reguły najpierw uzyskania odpowiedniego orzeczenia Sądu, i to czasem w dwóch instancjach sądowych, a potem wszczęcia egzekucji przeciwko spółce z o.o. z jej majątku. A to wszystko wymaga czasu, czasu bardzo potrzebnego osobom wchodzącym w skład zarządu spółki z o.o. do przygotowania się do obrony przez roszczeniami wierzyciela spółki z o.o..

Właśnie ten czas, jaki będzie miał wspólnik spółki z o.o. wchodzący w skład jej zarządu, jest głównym atutem przemawiającym za prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., a nie w formie indywidualnej działalności gospodarczej.

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o jest tutaj niezbędna wspólnikom czy też jedynemu wspólnikowi spółki z o.o..     

Spółka z o.o. to osoba prawna

Spółka z o.o. jest osobą prawną.

A co to oznacza?

Osoba prawna to odrębny od jej wspólników podmiot, czyli odrębna struktura majątkowa.  Oznacza to, że równolegle istnieje wspólnik lub wspólnicy oraz równocześnie istnieje ich spółka z o.o..

Spółka z o.o. może być stroną czynności prawnych, umów i kontraktów, może zaciągać zobowiązania (w tym wekslowe), może sprzedawać i kupować, może być stroną procesów sądowych, może pozywać i być pozywana, może płacić, i może domagać się zapłaty, itd., itd..  

Spółka z o.o. staje się osobą prawną (czyli uzyskuje osobowość prawną) po jej zarejestrowaniu (czyli wpisie) w Krajowym Rejestrze Sądowym (tzw. KRS).  

Spółka z o.o. może wtedy prowadzić działalność za pomocą swoich organów, tj. w istocie poprzez zarząd, ale jest również możliwość prowadzenia działalności spółki przez prokurenta lub prokurentów.

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. jest tutaj niezbędna dla wspólników lub jedynego wspólnika.   

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, ale ... wspólnicy są bardzo ważni

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, co ma teoretycznie oznaczać, że kapitał jest w niej najważniejszy. W praktyce jednak relacje pomiędzy wspólnikami, i co więcej również relacje pomiędzy wspólnikami i np. osobami wchodzącymi w skład zarządu spółki z o.o., są bardzo ważne dla funkcjonowania, sensowności i powodzenia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki z o.o..

W jednoosobowej spółce z o.o. oczywistym jest, że jedyny wspólnik jest automatycznie najważniejszym wspólnikiem. Taki jedyny wspólnik powinien tylko odpowiednio ułożyć sobie relacje z zarządem spółki z o.o.. Ale taki wspólnik powinien też brać pod uwagę to, że kiedyś może ktoś do tej jego spółki przystąpić.

Często też bywa tak, że nawet gdy w spółce z o.o. jest kilku wspólników, to jeden z nich jest ważniejszy niż pozostali wspólnicy. Może to być np. pomysłodawca przedsięwzięcia lub osoba wnosząca największy kapitał, itd..

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. taką "ważność wspólnika" powinna uwzględniać obowiązkowo.

Jeśli jesteś takim ważniejszym wspólnikiem spółki z o.o. lub zamierzasz założyć spółkę z o.o. i mieć na nią największy wpływ spośród wszystkich wspólników, to na pewno zainteresuję Cię poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o.".

elastyczna spółka z o.o.

Nie zakładaj spółki z o.o. zanim nie zapoznasz się z tym poradnikiem. Jeśli jesteś już wspólnikiem spółki z o.o. i chcesz ja usprawnić, to również poradnik pt. "Elastyczna spółka z o.o." jest dla Ciebie obowiązkowy. Kliknij i dowiedz się więcej.

Spółka z o.o. musi być dobrze sterowana - czyli zarządzana

Spółka z o.o. musi być kierowana.

Prowadzenie spraw spółki z o.o. następuje poprzez jej organy:

- zarząd - organ wykonawczy,

- radę nadzorczą - organ uchwałodawczy,

- zgromadzenie wspólników - organ właścicielski.

W praktyce najważniejszym organem jest zarząd.

Skład zarządu jest bardzo istotny, bo to zarząd, a nie wspólnicy, reprezentują spółkę z o.o. i prowadzą jej sprawy.

Dlatego wspólnik lub wspólnicy spółki z o.o., muszą zadbać o to, żeby w zależności od ich potrzeb, mogli łatwo i szybko zmienić skład zarządu. Umożliwi im to odpowiednio sformułowana  umowa spółki z o.o.. 

Ryzyko - podstawowym kryterium wyboru zarządu spółki z o.o.

W skład zarządu może wchodzić też wspólnik spółki z o.o. Ale jak już wyżej wspomniałem, w takiej sytuacji, taki wspólnik będzie również odpowiadał za długi spółki z o.o. razem ze spółką (w dalszej  kolejności gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna).

Skoro zapewnienie bezpieczeństwa majątkowi wspólnika spółki z o.o. jest jej główną zaletą, to warto żeby w skład zarządu powołać jakieś inne osoby.

Wiele osób ma dylemat, kto ma być w zarządzie spółki z o.o..

Podpowiadam zazwyczaj w takich przypadkach, że na etapie początkowej działalności spółki z o.o. może to być wspólnik tej spółki. A potem jeśli uzna on, że sprawowanie tej funkcji wiąże się z dla niego ze zbyt dużym ryzykiem, to wówczas wspólnicy lub jedyny wspólnik powołają inną zaufaną osobę do zarządu spółki z o.o. w miejsce tego wspólnika. Wtedy też wspólnik, który chce mieć osobisty udział w reprezentowaniu i prowadzeniu spraw spółki z o.o. może zostać prokurentem spółki z o.o..

W tym miejscu też od razu da się zauważyć, że ważnym kryterium wyboru osoby lub osób które mają wchodzić w skład zarządu spółki z o.o. jest ryzyko, jakie wiąże się z działalnością spółki z o.o..   

Jeśli te ryzyko jest małe, jeśli te ryzyko jest akceptowalne, lub też gdy w ogóle spółka z o.o. ma nie mieć żadnej styczności z ryzykiem (tzw. spółka inwestycyjna lub majątkowa), to wówczas w skład zarządu  takiej spółki z o.o. może wchodzić jej wspólnik.

Jeśli jednak ryzyko związane z działalnością spółki z o.o. jest duże, to lepiej żeby wspólnik nie wchodził w skład jej zarządu, posiłkując się w prowadzeniem spraw spółki innymi zaufanymi i kompetentnymi osobami. 

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. pozwoli jedynemu wspólnikowi lub wspólnikom, elastycznie wpływać na zmiany w zarządzie spółki z o.o. w zależności od potrzeb.

Czasem mimo kilku wspólników dana spółka z o.o. ma jednego wspólnika posiadającego większość udziałów. Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. może zapewnić takiemu większościowemu wspólnikowi samodzielny wpływ na zmiany w zarządzie spółki z o.o..     

Dziedziczenie przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o.

Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. może być dziedziczone.

Spółka z o.o. może być dziedziczona, a ściślej mówiąc dziedziczone mogą być udziały w spółce z o.o., dzięki czemu przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z o.o. może być kontynuowane nawet po śmierci wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.. 

Możliwość dziedziczenia przedsiębiorstwa przez spadkobierców jest bardzo ważna. Przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy po prostu nagle przestaje istnieć. Kontrakty i umowy zawarte przez zmarłego przedsiębiorcę z reguły wygasają. Przestają obowiązywać koncesje, licencje i pozwolenia udzielone zmarłemu przedsiębiorcy. Bardzo często sytuacja finansowa spadkobierców przedsiębiorcy, który swoje przedsiębiorstwo prowadził w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, i który nawet dobrze prosperował na rynku - po jego śmierci, z dnia na dzień, nagle staje się bardzo ciężka. Obrazu takiej sytuacji nie zmienia nawet ustanowiona instytucja "zarządu sukcesyjnego", której założeniem jest umożliwienie spadkobiercom kontynuowania przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny jest jednak zawsze tymczasowy, i po jego wygaśnięciu przedsiębiorstwo zmarłego (a dokładniej składniki majątkowe wchodzące w jego skład) stają się po prostu przedmiotem zwykłego dziedziczenia i przedsiębiorstwo jako spójna organizacyjna i majątkowa całość - przestaje istnieć.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki z o.o., której udziały podlegają dziedziczeniu (ustawowemu i testamentowemu). Przedsiębiorca prowadzący swoje przedsiębiorstwo za pomocą spółki z o.o. może więc już za życia rozporządzać taką spółką z o.o. np. w testamencie, oraz ma pewność, że po jego śmierci, dzieło jego życia, jakim często jest prowadzone przez niego przedsiębiorstwo, nie przepadnie, nie będzie podzielone, i nie zmarnuje się, a jego spadkobiercy będą mogli się cieszyć z korzyści, które w ramach tego przedsiębiorstwa stworzył im zmarły przedsiębiorca.

Także więc uwzględniając możliwość dziedziczenia przedsiębiorstwa, jest przewaga w tej kwestii spółki z o.o. nad jednoosobową działalnością gospodarczą.

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. zawierać powinna również zapisy dotyczące śmierci wspólnika lub wspólników. Jest to bardzo istotna dla wspólników kwestia.  

Sprzedaż przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o.

Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. może być przedmiotem sprzedaży.

Spółka z o.o. może być po prostu przedmiotem obrotu cywilno-prawnego.

Pisząc, że spółka z o.o. może być sprzedawana, stosuje tu skrót myślowy - w istocie chodzi o sprzedaż czy też obrót udziałami spółki z o.o..

Przewaga spółki z o.o. nad jednoosobową działalnością gospodarczą polega więc także na tym, że przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z o.o. można łatwo sprzedać. Przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wprost sprzedać nie można (można sprzedawać tylko jego składniki, a jak wiadomo to przedsiębiorstwo to nie tylko jego składniki, ale także zawarte umowy, kontrakty, uzyskane uprawnienia i renoma).

Każdy rozpoczynający lub też już prowadzący jakiś sensowny i rozwojowy biznes powinien brać ten atut pod uwagę, tj. możliwość sprzedaży spółki z o.o.. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo jest rentowne, to zmęczony jego prowadzeniem właściciel może sprzedać tylko określoną część udziałów w spółce z o.o., co pozwoli mu dalej czerpać korzyści z tego przedsiębiorstwa, tj. uzyskiwać dochód pasywny odpowiadający dywidendzie proporcjonalnie przypadającej na udział pozostający jego własnością.

Odpowiednio sformułowana umowa spółki powinna zawierać odpowiednie zapisy, które taką sprzedaż uczynią korzystną dla wspólnika spółki z o.o.. 

Pozyskanie inwestora w spółce z o.o.

Im przedsięwzięcie poważniejsze czy też po prostu wymagające dużych nakładów i  kosztów, to często łatwiej je się realizuje pozyskując inwestora czy inwestorów.

Taki inwestor może być zainteresowany prostym nabyciem udziałów w spółce z o.o. prowadzącej już rentowne lub dobrze rokujące i przyszłościowe przedsiębiorstwo.

Odpowiednio sformułowana umowa spółki ułatwi pozyskanie dobrego inwestora. 

Emisja obligacji w spółce z o.o.

A jak już jesteśmy przy pozyskiwaniu inwestorów, to trzeba też zauważyć, że przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z o.o. może emitować obligacje, co jest korzystnym sposobem pozyskiwania alternatywnego finansowania.

Co więcej inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą takie jak: osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i spółki komandytowe - mogą powołać spółkę z o.o., jako spółkę celową w celu właśnie emisji obligacji.

Spółka z o.o. znacząco poszerza możliwość zdobycia pieniędzy niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Rozważając jaka forma działalności jest najbardziej optymalna dla przedsiębiorcy, warto uwzględnić także możliwość emitowania obligacji przez spółkę z o.o..

Zawsze trzeba zacząć od odpowiednio sformułowanej umowy spółki z o.o.. Dobrze sformułowana umowa spółki taką emisje obligacji (nawet w odległej przyszłości) może znacząco ułatwić.

Spółka z o.o. dla wykonawcy do realizacji zamówień publicznych i inwestycji prywatnych

W zamówieniach publicznych często jedynym kryterium wyboru oferty jest cena ryczałtowa, której zwiększenie jest w praktyce niemożliwe. Cena więc jest z reguły niska, a ryzyka związane z realizacją planowanej inwestycji są wysokie i obciążają tylko wykonawcę, i ewentualnie dalszych podwykonawców. Ograniczenie ryzyka jest w takich sytuacjach wręcz wskazane, i spółka z o.o. może być tu bardzo przydatna.

Ponadto w takiej spółce z o.o. udziałowcami może być też kilku przedsiębiorców wspólnie realizujących daną inwestycję. W ramach takiej spółki, w razie potrzeby możliwa jest elastyczna zmiana jej udziałowców wspólnie realizujących daną inwestycję.

Czasem zdarza się też tak, że już po uzyskaniu zamówienia wykonawca dowiaduje się, że z jakiś powodów nie będzie mógł go zrealizować. Gdy takim wykonawcą jest spółka z o.o., to można sprzedać jej udziały podmiotem zainteresowanym zrealizowaniem tej inwestycji, co może być korzystne dla wszystkich występujących w tej sytuacji stron.

Uwzględniając powyższe kwestie lepiej do takich przedsięwzięć nadaje się celowa spółka z o.o. niż jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy spółka jawna.    

Spółka z o.o. dla podwykonawcy

To że ryzyko niewypłacalności wykonawcy jest zawsze duże, to wcześniej czy później dowie się każdy podwykonawca.

Jeśli podwykonawca wykonał jakieś zlecone mu prace, to najczęściej poniósł jakieś koszty z tym związane (np. koszt swoich pracowników, czy koszt materiałów), nie mówiąc już nawet o kosztach poświęconego czasu. Taki podwykonawca poniósł więc juz często duże koszty i na wynagrodzenie za swoja usługę czeka jak na wybawienie z opresji, w której się znalazł nie dostając pieniędzy z góry. Jeśli jednak z jakiegoś powodu, podwykonawca pieniędzy od swojego bezpośredniego zleceniodawcy nie otrzyma, to często od razu staje się bankrutem.

W takich sytuacjach korzystniej jest realizować zlecenie jako spółka z o.o. z góry przeznaczona do takich właśnie celów, a nie w ramach ogólnego przedsiębiorstwa podwykonawcy.    

Kredyt na spółkę z o.o.

Kredyt na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, to zawsze ogromne ryzyko.

Kredyt na spółkę z o.o. pozwala te ryzyko ograniczyć i kontrolować.

Niektórzy czasem mówią, że taniej jest kapitał pożyczyć, niż opodatkować własny. W takich przypadkach spółka z o.o. może być bardzo przydatna i praktyczna.    

Podatki - w spółce z o.o. mogą być niskie

Spółka z o.o. jako osoba prawna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Podatek dochodowy CIT w wysokości 9% dotyczy spółek z o.o., których przychody w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty 1,2 mln EURO wyrażonej w złotych.

Do końca 2018 roku podatek CIT od osób prawnych wynosił 15 %. A więc podatek CIT wcześniej był dużo wyższy niż obecne 9%. Obniżenie tego podatku jest niewątpliwie okolicznością przemawiającą za prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki z o.o..

Dodatkowo wysokość podatku dochodowego od osób prawnych CIT 9% w porównaniu do stawek podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (18% podatek liniowy, 19% i 32 % według skali), również przemawia na korzyść prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o..

Co prawda gdy spółka z o.o. osiąga dochody i z nich wypłaca dywidendę jedynemu wspólnikowi lub wspólnikom, to kwota dywidendy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości odpowiedniej dla danego podatnika (co najmniej 18%). Często jednak w spółkach z o.o., szczególnie w początkowym okresie jej działalności, kwoty należne wspólnikom spółki z o.o. wypłacane są na podstawie innych tytułów prawnych, a nie w ramach wypłacania dywidendy.

Podatki w spółce z  o.o. mogą więc być niskie. Znacząco ułatwi to odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o.. 

Składki na ZUS - w spółce z o.o. mogą być niskie

Składki na ZUS dotyczą przedsiębiorców, a nie wspólników.

Przedsiębiorcą jest spółka z o.o., a nie jej wspólnicy, tak jak to jest np. w spółce cywilnej.

Wyjątkiem jest tutaj jednoosobowa spółka z o.o., ponieważ jej jedyny wspólnik traktowany jest jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i musi on opłacać składki na ZUS tak samo jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Również wspólnicy spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich, w systemie ubezpieczeń społecznych są traktowani jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i muszą opłacać składki na ZUS tak samo jak tacy jednoosobowi przedsiębiorcy.

Natomiast wspólnicy spółki z o.o., których jest co najmniej dwóch i odpowiednio podzielą przysługujące im udziały w spółce z o.o., nie muszą opłacać składek na ZUS (ubezpieczenie społeczne, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy).

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. umożliwi wspólnikom spółki z o.o. opłacanie niskich składek na ZUS lub też nawet całkowite ich niepłacenie.    

Małżonek wspólnika sp. z o.o. może przeszkadzać w biznesie, szczególnie w razie rozwodu, ale też nie musi (gdy się o to odpowiednio zadba)

Problemy w małżeństwie wspólnika spółki z o.o. zazwyczaj przekładają się na problemy całej spółki z o.o..

Jeśli małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, i po ślubie jeden z nich staje się wspólnikiem spółki z o.o, to udziały w spółce należące do wspólnika spółki z o.o. wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. W przypadku rozwodu takiego wspólnika przysługujący mu w spółce z o.o. udział może być podzielony pomiędzy jego i jego małżonka. Co więcej, może zdarzyć się nawet tak, że udział w spółce z o.o. w sprawie o podział majtku wspólnego małżonków przypadnie temu małżonkowi, który do tej pory nie był wspólnikiem w tej spółce z o.o.. W ten sposób w spółce nagle, i to bez wiedzy innych wspólników przybędzie w spółce nowy wspólnik  lub zmieni się skład wspólników. Zazwyczaj nie jest to sytuacja pożądana w spółce i koniecznie należy nie dopuszczać do powstawania takich sytuacji, przezornie z góry odpowiednio się przed tym zabezpieczając.  

Odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o. pozwoli zabezpieczyć się przed tego rodzaju problemami. Każdy odpowiedzialny wspólnik spółki z o.o., który sam ma małżonka lub który ma wspólnika który ma małżonka, musi o tym pamiętać.

Bądź mądry i od razu zabezpiecz swoje interesy w odpowiednio sformułowanej umowie spółki z o.o.. 

Wynajem lokalu mieszkalnego na spółkę z o.o.

Spółka z o.o. może okazać się bardzo przydatna przy wynajmowaniu lokali mieszkalnych. Mianowicie chodzi o to, że gdy wynajem takiego lokalu jest dokonywany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą właśnie np. w formie spółki z o.o., to wynajmująca spółka z o.o. (właściciel lokalu) może z najemcą zawrzeć tzw. umowę najmu instytucjonalnego. Czemu ma to być korzystne dla właściciela?

Już odpowiadam.

Wszyscy przynajmniej trochę interesujący się tematem wynajmowania lokali mieszkalnych osobom prywatnym dobrze wiedzą, że największym problemem właściciela lokalu mieszkalnego jest brak wyprowadzki z lokalu najemcy który nie płaci czynszu, a oprócz tego często jeszcze niszczy i zadłuża mieszkanie. Problem ten występuje szczególnie wtedy, gdy najem odbywa się na podstawie zwykłej umowy najmu.

Korzyść z zawarcia umowy najmu instytucjonalnego, a nie zwykłej umowy najmu, polega na tym, że po ustaniu umowy najmu instytucjonalnego istnieje możliwość szybkiej eksmisji niepłacącego lokatora, i to nawet w okresie zimowym. I co niezmiernie ważne - eksmisja w tym przypadku nie jest uzależniona od zapewnienia takiemu najemcy lokalu zastępczego - co jest przecież największym problemem właścicieli lokali. 

Jeśli zamierzasz wynajmować lokale mieszkalne osobom fizycznym, to masz już świadomość, że spółka może być w tym przedsięwzięciu bardzo przydatna i przynieść Ci dużo korzyści. Przeanalizuj czy chcesz w tym celu wykorzystać jednoosobową czy kilkuosobową spółkę z o.o. nowo założoną w tym właśnie celu, czy też wykorzystasz w tym celu już posiadaną spółkę z o.o.. Zawsze warto żebyś skorzystał z moich usług i porad w tej kwestii.

A gdy już jesteśmy przy temacie bezpiecznego wynajmowania lokali mieszkalnych, to zapoznaj się z poradnikiem pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - kliknij.

    bezpieczny najem lokalu

Jednoosobowa działalność gospodarcza - nie trzeba z niej rezygnować żeby za pomocą spółki z o.o. zwiększyć bezpieczeństwo swojego majątku

Spółka z o.o. może przydać się również przedsiębiorcom już prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, i którzy z jakiś powodów dalej chcą kontynuować działalność gospodarczą w tej formie, i jednocześnie chcą wykorzystać swoją nowo założoną spółkę z o.o. w celu ochrony swojego majątku, zwiększenia bezpieczeństwa, optymalizacji struktury swojego biznesu, czy też nowy pomysł na biznes chcą realizować za pomocą spółki z o.o..     

Dla takich przedsiębiorców również niezbędna jest odpowiednio sformułowana umowa spółki z o.o..

Powyższe cechy spółki z o.o. mogą i powinny być w wielu wypadkach uznane za zalety przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółki z o.o..

Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki z o.o. lub aktu założycielskiego umowy spółki z o.o. (w przypadku spółki jednoosobowej). Warto jeszcze przed założeniem spółki z o.o. przemyśleć jak najwięcej aspektów, tj. ryzyk i korzyści związanych z działalnością gospodarczą w formie spółki z o.o.. 

Co prawda te dokumenty obowiązkowo muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, ale notariusz najczęściej albo korzysta z szablonowej umowy spółki z o.o., która nie spełnia oczekiwań wspólników lub też formę aktu notarialnego nadaje umowie (aktowi założycielskiemu) dostarczonym mu przez wspólników lub jedynego wspólnika.

Jeśli więc chcesz wykorzystać spółkę z o.o. w prowadzonej działalności gospodarczej lub masz już spółkę z o.o. ale potrzebujesz porady żeby usprawnić jej działalność, zminimalizować ryzyka i zmaksymalizować korzyści, to zapraszam do kontaktu. 

ZADZWOŃ

tel. 29 764 28 82

608 401 322

lub napisz

e-mail: biuro@zdg.pl

Zadbaj o swoje interesy

 

 

 

 
Zapraszam do korzystania z moich usług.

Marek Zwoliński

radca prawny

właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl

radca prawny Marek Zwoliński
radca prawny Marek Zwoliński

 

 

 

  

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 28 82