Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl


Rozwiązania których szukasz

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorcy
dla Wspólnika
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 

 

Warto wiedzieć ... w czym może pomóc radca prawny

co trzeba wiedzieć o wekslach

PORADY - PYTANIA - ODPOWIEDZI

 

Kredyt frankowy - przykładowa symulacja kosztów i korzyści

Sprzedaż/sprzedaż w internecie/dropshipping

Czy zadłużona osoba może być wspólnikiem spółki cywilnej i nie bać się że jej wierzyciel zepsuje interes tej spółce? 

Czy gospodarstwo rolne nabyte w trakcie małżeństwa przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego obojga małżonków

 

Dłużnik zaskoczony egzekucją komorniczą - czy można się skutecznie obronić?

Czy darowiznę od rodzica uwzględnia się w dziale spadku po tym rodzicu?

Czy nieruchomość zakupiona w trakcie małżeństwa przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego obojga małżonków?

  

Autor: radca prawny Marek Zwoliński 

Kredyt frankowy - przykładowa symulacja kosztów i korzyści

Jeżeli w umowie o kredyt tzw. "frankowy" zawarte są klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne), a tak jest w każdej analizowanej przeze mnie umowie o kredyt "frankowy" indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego (CHF), to istnieje możliwość tzw. "odfrankowienia" umowy o kredyt.

Warto wiedzieć, chociaż "mniej więcej", w orientacyjnym przybliżeniu, w oparciu o przykładowe dane, jakie mogą być skutki "odfrankowienia" umowy.

Poniżej przedstawiam dane szacunkowe (oparte o rzeczywistą umowę kredytu), ale dające już szanse na ocenę sensowności wszczynania sporu z bankiem w stosunku do umowy kredytu, który jest cały czas spłacany.

Przykładowe założenia (oparte o rzeczywistą umowę zawartą przez kredytobiorcę z bankiem):

- umowa została zawarta w 2008 roku,

- ocena jest dokonywana w grudniu 2020 roku, a więc po około 18 latach spłacania kredytu,

- kwota kapitału kredytu z polskich złotych (PLN) - ok. 72 tys. zł,

- kwota kapitału kredytu we frankach szwajcarskich (CHF) - ok. 33 tys. CHF,

- raty stałe,

- kredyt (kwota kapitału + odsetki) jest cały czas spłacany zgodnie z umową,

- kwota spłaconego kapitału kredytu i odsetek - ok. 91 tys. zł (ok. 26 tys. CHF),

- kwota pozostałego kredytu wraz odsetkami szacowana w grudniu 2020r. przy średnim kurcie CHF w NBP wynoszącym 4,12 zł - ok. 28 tys. zł (ok. 7 tys. CHF),

- kwota nadpłacona ponad kapitał - ok. 19 tys. zł.

Czyli po 18 latach spłacania kredytu, biorąc pod uwagę kwotę kapitału kredytu wypłaconą kredytobiorcy w polskich złotych oraz kwotę spłaconą przez kredytobiorcę w polskich złotych, kwota kapitału jest już nie tylko spłacona w całości, bo może być również nawet nadpłacona, a mimo to dalej została do spłaty kwota odpowiadająca wartości prawie 40% pierwotnego kapitału.   

"Odfrankowienie" umowy kredytu w powyższym przykładzie może zakończyć umowę kredytu, dzięki czemu nie trzeba będzie płacić bankowi tych ok. 28 tys. zł oraz pozwoli na uzyskanie od banku zwrotu nadpłaconej kwoty w wysokości ok. 19 tys. zł.

Nie trzeba płacić ok. 28 tys. zł i można odzyskać ok. 19 tys. zł, czyli bilans korzyści wynosi w tym przypadku ok. 47 tys. zł.

Przy założeniu, że bank nie będzie chciał polubownie załatwić rozliczeń z kredytobiorcą, to koniecznym będzie wniesienie pozwu do sądu.

Koszty jakie musi ponieść kredytobiorca w związku ze sprawą w sądzie to:

- 1000 zł - opłaty sądowej od pozwu (opłata ta powinna być uiszczona od razu przy składaniu pozwu),

- koszty wynagrodzenia swojego pełnomocnika procesowego - radcy prawnego lub adwokata - zależne od ustaleń z pełnomocnikiem.

Zapraszam do kontaktu jeśli potrzebujesz pełnomocnika do reprezentowania Cię przed sądem w sprawie z bankiem.

Zapraszam do kontaktu również w celu wyjaśnienia pojawiających w tym temacie wątpliwości, uzyskania porady prawnej czy opinii prawnej. 

 


radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 

 

Dłużnik zaskoczony egzekucją komorniczą

Często dzieje się tak, że nagle zostajesz zaskoczony informacją o tym, że ściga Cię Komornik, tj. że toczy się przeciwko Tobie egzekucja komornicza.

Najczęściej dowiadujesz się o tym od pracodawcy, do którego Komornik przysłał pismo o zajęciu Twojego wynagrodzenia albo ze starego miejsca zamieszkania/zameldowania ktoś Cię powiadamia, że przyszła dla Ciebie jakaś korespondencja od Komornika.

Ogólnie wtedy nie jest fajnie, bo to oznacza że toczy się już przeciwko Tobie egzekucja, a Ty nie mogłeś się przed tym bronić, bo nie wiedziałeś że wcześniej w tej kwestii toczyło się jakieś postępowanie w sądzie. A często gdy byś o tym wiedział, to byś się mógł obronić, podnosząc w sądzie choćby zarzut przedawnienia.

Na szczęście Twoja sytuacja nie jest taka beznadziejna jakby się mogło wydawać. Można to jeszcze "odkręcić" jeśli Komornik doręczył Ci zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na inny adres niż Twój rzeczywisty adres zamieszkania.  

Jeśli tak jest, to skontaktuj się ze mną, a ja zastanowię się jak można Ci pomóc.

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 

 

Sprzedaż/sprzedaż w internecie/dropshipping

Dużo osób zastanawia się nad handlem jako sposobem na biznes. Często powtarzają się podobne pytania, na które poniżej udzielam podstawowych odpowiedzi. Zapraszam do czytania.

Pytanie: Czy można kupić coś od kogoś, i potem bez jego wiedzy sprzedać to drożej?

Odpowiedź: TAK. Towar/produkt/wyrób po zakupie zmienia właściciela. Po zakupie (czyli zawartej umowie sprzedaży) właścicielem towaru staje się kupujący, co wynika z art. 535 kodeksu cywilnego, i jako nowy właściciel może swobodnie rozporządzać swoją własnością. Standardowo to kupujący (nowy właściciel) nie ma wobec sprzedającego (poprzedniego właściciela) już żadnych obowiązków.

Pytanie: Na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy nabywaniu towaru, który chcę później sprzedać?

Odpowiedź: Podstawową kwestia na którą trzeba zwracać uwagę jest to, czy sprzedający jest właścicielem sprzedawanego towaru. Najlepiej by było, gdyby sprzedawca mógł wykazać jakimś dokumentem, że jest właścicielem sprzedawanego towaru. Jednak w handlu, szczególnie takim, gdy coś jest kupowane na odległość (przez internet) lub gdy sprzedawane są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (rzeczy bez cech wyróżniających, np. kilka sztuk takich samych ubrań czy takich samych butów, przy czy rozmiary mogę być oczywiście inne), to nie zawsze jest możliwość otrzymania od sprzedającego dowodu własności sprzedawanego towaru. W takich sytuacjach ważnym jest jest dla kupującego, żeby zakup był dokonywany od faktycznego posiadacza sprzedawanych rzeczy, bo wtedy zgodnie z art. 339 kodeksu cywilnego domniemywa się, że ten kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym (czyli że jest posiadaczem władającym daną rzeczą jak właściciel). Dodatkowo zgodnie z art. 341 kodeksu cywilnego, domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym (czyli że rzeczą rozporządza jej właściciel). Te drugie domniemanie dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacza.

Niezależnie od powyższego, w kontekście potencjalnej możliwości dokonania zakupów od osoby, która nie jest właścicielem danej rzeczy, istotna jest treść przepisu art. 169 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. Nabywca nie może więc mieć świadomości, że nabywa rzecz od osoby, która nie ma prawa mu jej sprzedać. Nabywca uwzględniając wszystkie okoliczności musi być przekonany, że nabywa rzecz od osoby która ma prawo mu ją sprzedać.

Zawsze zakup towaru musi być udokumentowany: np. umową sprzedaży, paragonem lub fakturą opiewającymi na nabywcę.

Trzeba też mieć na względzie, żeby transakcje przeprowadzać w taki sposób, żeby nie można było kupującemu postawić zarzutu przestępstwa paserstwa z art. 291 i 292 kodeksu karnego.  

Pytanie: Czy można legalnie sprzedawać tzw. "podróbki"?

Odpowiedź: Sprzedaż rzeczy podrobionych znanych marek (posiadających zastrzeżone znaki towarowe) jest nielegalna ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, zarówno prawnokarnymi (np. art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, art. 286 kodeksu karnego - oszustwo, art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jak i prawnocywilnymi (np. kupujący może mieć wtedy wszystkie uprawnienia wynikające z rękojmi).

 W razie potrzeby wyjaśnienia pojawiających w tym temacie wątpliwości, uzyskania porady prawnej czy opinii prawnej zapraszam do kontaktu. 

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 

 

Czy darowiznę od rodzica uwzględnia się w dziale spadku po tym rodzicu?

Dziecko otrzymuje od rodzica darowiznę. Może to być nieruchomość, ruchomość lub pieniądze. Rodzic ma jeszcze inne dzieci, ale obdarowany (dziecko) i darczyńca (rodzic) myślą, że dokonując tej darowizny definitywne przenoszą darowany majątek z majątku rodzica do majątku dziecka.

Niestety najczęściej nie mają racji.

Zasada jest bowiem taka, że jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo pomiędzy zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Zasada ta jest wprost uregulowana w art. 1039 par. 1 kodeksu cywilnego.

Czyli mimo że majątek został przekazany w darowiźnie jednemu dziecku przez rodzica, to po śmierci tego rodzica w postępowaniu o dział spadku, majątek ten traktowany jest tak jakby dalej wchodził w skład majątku spadkowego podlegającego działowi pomiędzy spadkobierców ustawowych.

Często budzi to ogromne zdziwienie, zaskoczenie, a nawet szok, ale przepisy kwestię tę regulują w taki właśnie sposób.

Tego problemu dla obdarowanego można oczywiście uniknąć. Tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić.

Darowizny nieruchomości są dokonywane w formie aktu notarialnego, jednak najczęściej notariusze nie zwracają uwagi stron umowy darowizny na powyższy fakt.

Dlatego jeśli darczyńca i obdarowany chcą dokonać darowizny definitywnej, tj. takiej w wyniku której darowany majątek definitywnie wyjdzie z majątku darczyńcy, bez jakichkolwiek rozliczeń z pozostałymi dziećmi darczyńcy lub małżonkiem darczyńcy, po śmierci darczyńcy, i wejdzie do majątku obdarowanego dziecka, to muszą przed dokonaniem darowizny skonsultować się z prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), który podpowie im jakie zapisy powinna zawierać umowa darowizny, że osiągnęli oczekiwane wyżej opisane cele.

Pamiętaj, notariusz nigdy nie zastąpi radcy prawnego w ukształtowaniu jakiejkolwiek umowy w sposób chroniący Twoje interesy. To jest zadanie radcy prawnego.

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy w kwestii sporządzenia umowy darowizny w sposób chroniący Twoje interesy.   

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 

 

Czy osoba zadłużona może być wspólnikiem spółki cywilnej i nie bać się, że jej wierzyciel zepsuje interes tej spółce?

Z różnych względów można popaść w długi, których mimo najlepszych chęci i podejmowanych działań nie jesteśmy w stanie uregulować. Sytuacja nas wtedy przerasta, wręcz przeraża i demotywuje. Zaczynamy się wszystkiego bać, tracimy pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

Gdy w końcu, po jakimś czasie wychodzimy emocjonalnie na prostą, wpada nam do głowy pomysł na nowy biznes, który trzeba prowadzić ze wspólnikiem. Raz się nam już nie udało, i zostaliśmy z długami. Ze względu na wcześniejsze złe doświadczenia, wybieramy spółką cywilną, bo wydaje się nam że jest najszybszą, najtańszą i najprostszą spółką.

Już jesteśmy dogadani z potencjalnym wspólnikiem, i pozostaje tylko zawrzeć umowę spółki cywilnej, gdy nagle w naszej głowie, albo w głowie naszego wspólnika pojawia się pytanie?

Czy wcześniejsze długi wspólnika mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki cywilnej?

Pytanie jest zasadne, bo wcześniejsze długi jednego ze wspólników mogą popsuć nawet najlepiej prosperującą spółkę cywilną.

Wcześniejsze zobowiązania, wcześniejsze prywatne długi wspólnika, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie spółki cywilnej, założonej później przez tego wspólnika.

Co prawda jest tak, że zgodnie z art. 860 par. 3 kodeksu cywilnego, w czasie trwania spółki cywilnej, prywatny wierzyciel jej wspólnika, nie może żądać zaspokojenia swojego długu z udziału tego wspólnika we wspólnym majątku spółki cywilnej ani też z udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku.

Ale prywatny wierzyciel wspólnika spółki cywilnej nie ma możliwości robienia egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej tylko w czasie gdy ta spółka funkcjonuje.

Natomiast zgodnie z art. 870 kodeksu cywilnego, prywatny wierzyciel wspólnika spółki cywilnej może jednak doprowadzić do rozwiązania spółki cywilnej

  Niewątpliwie powyższe uprawnienie wierzyciela prywatnego zadłużonego wspólnika, jest dla wszystkich wspólników spółki cywilnej bardzo niekorzystne. Funkcjonowanie spółki cywilnej na rynku będzie obciążone ryzykiem rozwiązania spółki w każdym czasie, co stawia pod znakiem zapytania sensowność całego przedsięwzięcia.

Tych negatywnych konsekwencji można jednak w pewnych okolicznościach uniknąć.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jest to możliwe w Twojej sytuacji, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście najlepiej będzie jeśli skontaktujesz się ze mną przed zawarciem umowy spółki cywilnej.

Zawsze skontaktuj się ze mną, jeśli w spółce cywilnej jeden ze wspólników posiada długi prywatne.  

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 
 

 

Czy nieruchomość zakupiona w trakcie małżeństwa przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego obojga małżonków?

Tak. Jeśli małżonek nie dokonał zakupu ze środków pochodzących wyłącznie z jego majątku osobistego, to taka nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego obojga małżonków.

Nawet jeśli w takiej sytuacji w księdze wieczystej został wpisany tylko jeden małżonek, to i tak drugi małżonek (niewpisany w księdze wieczystej) jest współwłaścicielem tej nieruchomości. To jest jedna prawda, która jednak nie powinna zadowalać i uspokajać małżonka niewpisanego w księdze wieczystej. Jest bowiem też i druga prawda.

Dopóki w księdze wieczystej widnieje tylko jeden małżonek, to zgodnie z księgą wieczystą tylko on jest formalnym i jedynym właścicielem tej nieruchomości. I to jest druga prawda, nawet ważniejsza dla wszystkich zainteresowanych.

Małżonek niewpisany do księgi wieczystej powinien zrobić wszystko, żeby również on został wpisany w księdze wieczystej, bo tylko to może zabezpieczyć jego interesy.

Jeśli małżonek nie zostanie wpisany w księdze wieczystej, to małżonek wpisany w księdze wieczystej może samodzielnie sprzedać czy darować komuś tę nieruchomość. Jest to szczególnie ważne gdy małżonkowie będą sie rozwodzić i pojawi się konieczność podziału wspólnego majątku małżonków.

Małżonek wpisany do księgi wieczystej może samodzielnie rozporządzić taką nieruchomością, ze szkodą dla małżonka nie wpisanego w księdze wieczystej. Małżonek nie wpisany w księdze wieczystej musi być tego świadomy.

Małżonek nie wpisany do księgi wieczystej musi być również świadomy, że tych negatywnych dla niego konsekwencji można również uniknąć.

Zachęcam do skorzystania z moich usług w porządkowaniu wpisów w księgach wieczystych i w obronie interesów małżonka nie wpisanego do księgi wieczystej.

Zapraszam do kontaktu.

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 

 

Czy gospodarstwo rolne nabyte w trakcie małżeństwa przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego obojga małżonków?

Przekazanie gospodarstwa rolnego przez rolnika jego następcy, po to żeby uzyskać emeryturę lub rentę, było bardzo popularną metodą przekazywania majątku w rodzinie.

W latach 1978 - 1982 przekazywanie gospodarstwa rolnego następcy dokonywało się w drodze umowy pisemnej sporządzonej przez naczelnika gminy.

W latach 1983 - 1990 przekazywanie gospodarstwa rolnego następcy dokonywało się w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Od roku 1991 umowa z następcą przenosząca własność gospodarstwa rolnego była zawierana również w formie aktu notarialnego.

Stroną tych umów przekazania gospodarstwa rolnego nie był małżonek następcy rolnika, któremu te gospodarstwo rolne było przekazywane.

W takich przypadkach tylko następca rolnika był wpisywany jako właściciel w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości składających się na gospodarstwo rolne. Natomiast nie był wtedy w tych księgach wieczystych wpisywany jako współwłaściciel małżonek następcy rolnika. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy gospodarstwo rolne tak przekazane następcy w celu uzyskania emerytury lub renty przez rolnika przekazującego, wchodziło w skład majątku wspólnego następcy i jego małżonka?

Czy takie gospodarstwo rolne wchodziło w skład majątku wspólnego następcy rolnika i małżonka następcy rolnika?

TAK. Takie gospodarstwo stanowiło majątek wspólny obojga małżonków.

Ale dopóki w księgach wieczystych widnieje tylko jeden małżonek, tj. następca na którego zostało przeniesione gospodarstwo rolne, to zgodnie z treścią ksiąg wieczystych formalnym i jedynym właścicielem jest tylko małżonek wpisanych w tych księgach wieczystych jako właściciel.  

Małżonek niewpisany do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości gospodarstwa rolnego powinien zrobić wszystko, żeby również on został wpisany w księdze wieczystej.

Jeśli małżonek nie zostanie wpisany w księdze wieczystej, to małżonek wpisany w księdze wieczystej może samodzielnie sprzedać czy darować komuś poszczególne działki lub nawet całość gospodarstwa rolnego. Jest to szczególnie ważne gdy małżonkowie będą sie rozwodzić i pojawi się konieczność podziału wspólnego majątku małżonków.

Małżonek wpisany do księgi wieczystej może samodzielnie rozporządzić poszczególnymi działkami jak i całym gospodarstwem rolnym, ze szkodą dla małżonka nie wpisanego w księdze wieczystej. Małżonek nie wpisany w księdze wieczystej musi być tego świadomy.

Małżonek nie wpisany do księgi wieczystej musi być również świadomy, że tych negatywnych dla niego konsekwencji można również uniknąć.

Zachęcam do skorzystania z moich usług w porządkowaniu wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla gospodarstwa rolnego i w obronie interesów małżonka nie wpisanego do księgi wieczystej.

Zapraszam do kontaktu.

 

  radca prawny Marek Zwoliński
tel./fax 29 764 28 82
tel. kom 608 401 322
e-mail:
biuro@zdg.pl
 
 

 

 

Masz problem - pytanie - szukasz rozwiązania?

ZADZWOŃ

tel. 29 764 28 82 lub 608 401 322

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 28 82