SPÓŁKA CYWILNA, spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tych formach najczęściej dochodzi do współdziałania kilku osób, które prowadzą wspólny biznes. Bardzo ciekawym i korzystnym jest także prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej. W serwisie zdg.pl możecie Państwo uzyskać porady dotyczącą tego - jak założyć spółkę jawną - jak założyć spółkę cywilną - jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jak założyć spółkę komandytową. Mogą Państwo uzyskać także porady dotyczące wszelkich innych kwestii związanych z takimi tematami jak - spółka cywilna - spółka jawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa - przekształcenie spółki. Wspólne działanie oznacza spółkę. Warto dobrze się zastanowić nad wyborem rodzaju spółki, bo to zawsze ma doniosłe skutki. Spółka cywilna jest przeznaczona do innych przedsięwzięć niż spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Spółka jawna mimo licznych podobieństw do spółki cywilnej, istotnie się od niej różni. Spółka komandytowa jest bardzo specyficzną spółką realizującą różnorodne interesy jej wspólników. Spółka cywilna jest często polecana na początek. A to dlatego że spółka cywilna jest najtańsza, najprostsza i wymaga najmniej formalności. Jednocześnie jednak spółka cywilna jest najbardziej ryzykowna dla jej kontrahentów. Natomiast jeśli chodzi o wspólników, to spółka cywilna może być dla nich bardzo ryzykowna lub też nie. Wszystko zależy od umowy spółki cywilnej. Spółka jawna jest mniej niż spółka cywilna ryzykowna dla jej kontrahentów. Ale spółka jawna jest zazwyczaj ryzykowna jeśli chodzi o jej wspólników. Dużo zależy też od postanowień danej umowy spółki jawnej. Ważne jest żeby umowa danej spółki cywilnej czy też jawnej była dostosowana do konkretnych potrzeb jej wspólników, tak żeby spełniała ich oczekiwania. Standardowa spółka cywilna lub jawna wygląda czasami zupełnie inaczej niż spółka cywilna lub jawna uwzględniająca konkretne potrzeby ich wspólników. Dlatego warto zainwestować w optymalną umowę spółki cywilnej lub jawnej. Spółka komandytowa też może przybierać bardzo różne kształty, w zależności od oczekiwań i ustaleń jej wspólników. Standardowo spółka komandytowa jest to spółka w której jeden wspólnik, tj. komplementariusz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a drugi tj. komandytariusz odpowiada tylko do określonej sumy pieniężnej. Jednak odpowiednio sformułowana spółka komandytowa może regulować praktyczne funkcjonowanie spółki komandytowej w sposób zupełnie różny od standardowego. Warto wiedzieć, że spółka komandytowa jest bardzo ciekawym rozwiązaniem także ze względów podatkowych. W szczególności spółka komandytowa nadaje się do przedsięwzięć, w których różne jest osobiste zaangażowanie i odpowiedzialność wspólników. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, co powoduje że przynajmniej teoretycznie ma ona zupełnie innych charakter niż spółki cywilna, jawna czy komandytowa. Niemniej mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której członkami zarządu są jej udziałowcy, jest w wielu aspektach bardzo podobna do spółek w których istotą jest ich składnik osobowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter kapitałowy, a więc teoretycznie najważniejszy jest w niej kapitał. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeznaczona do przedsięwzięć o większym ryzyku i potencjale. Skutkuje to też tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej kosztowna niż spółki osobowe.
 

 

 

Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

"Czy wiesz jak korzystnie założyć i prowadzić spółkę?"

 

Szanowni Państwo

Założenie spółki, niezależnie od jej formy prawnej jest  decyzją o poważnych konsekwencjach. Dlatego wybór rodzaju spółki nie może być podejmowany pochopnie.

Aby uniknąć kłopotów czy choćby nieporozumień należy tak skonstruować umowę spółki, aby uregulowane w niej były wszystkie istotne kwestie dotyczące funkcjonowania spółki w obrocie gospodarczym. Należy też w umowie spółki uregulować  wszystkie kwestie dotyczącą wzajemnych relacji między wspólnikami. Aby uświadomić Państwu stopień skomplikowania zagadnień dotyczących spółek wymienię tylko przykładowo kwestie, które powinny koniecznie być uregulowane:  wkładów wspólników, odpowiedzialność wspólników, kto ma prowadzić sprawy spółki, kto ma spółką zarządzać, kto ma spółkę reprezentować, jak mają wyglądać wzajemne rozliczenia, udział w zyskach i stratach spółki, itp.

Wybór rodzaju spółki za pomocą której będziemy prowadzić naszą działalność, bezwzględnie powinien być poprzedzony konsultacją z prawnikiem. Sformułowanie postanowień umowy spółki w sposób precyzyjny, jednoznaczny i kompletny, najlepiej chroni prawa wspólników.

Doradzę Państwu jaką formę spółki wybrać, tak aby najlepiej spełniała ona Państwa oczekiwania.

Poniżej przedstawiam Państwu opis poszczególnych spółek, których dotyczą usługi doradcze przeze mnie świadczone. Mam nadzieję, że będzie on pomocny w dokonaniu wstępnego wyboru. Szczegóły jednak trzeba będzie ustalać indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku.

Zapraszam do korzystania z moich usług.

 

 

 

radca prawny

i właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl


 

Zobacz co o tym kursie myślą inni

darmowy kurs e-mailowy

7 dobrych rad - Jak nie "sparzyć się" w biznesie?

W kursie tym otrzymasz praktyczne informacje niezbędne dla biznesmena, który chce z powodzeniem prowadzić swoją firmę.

E-mail:
Imię:     
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zapisało się już 2449 osób


 

Spółka cywilna:

Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa spółki cywilnej powinna być sporządzona na piśmie. Oczywiście umowa ustna również jest wiążąca ale ze względu trudności w ewentualnym udowodnieniu jej postanowień nie polecam stosowania formy ustnej w myśl zasady "verba volant, scripta manent", czyli słowa ulatują, pismo pozostaje.

W obecnym stanie prawnym spółka cywilna jest już tylko umową pomiędzy zawierającymi tę spółkę podmiotami. Spółka cywilna nie jest osobą prawną. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Spółka cywilna nie jest już przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanych przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna działa poprzez wspólników, którzy są stronami umowy spółki cywilnej.

Spółkę cywilną mogą zawierać osoby fizyczne jak i osoby prawne. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jednocześnie.

Każdy wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną musi prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.

Kiedy zawrzeć spółkę cywilną?

gdy planujemy prowadzić działalność mniejszych rozmiarów,

gdy planujemy  jednorazowe przedsięwzięcie, dotyczące realizacji określonego celu,

gdy wspólników ma być dwóch (przy większej ilości wspólników lepiej zdecydować się na inną spółkę),

gdy współdziałanie wspólników jest przede wszystkim oparte na osobistych kontaktach i współpracy,

gdy zależy nam na uproszczonej strukturze organizacyjnej, umożliwiającej każdemu wspólnikowi wpływ na wspólnie podjętą działalność i jej kontrolę,

gdy zależy nam na szerokich możliwościach co do ustalania sposobu współdziałania wspólników, swobody współdziałania wspólników, swobody kształtowania ich praw i obowiązków.

Wady spółki cywilnej - jako że za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej a nie samą spółkę powoduje to,  że prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest nie zawsze korzystne i może być uciążliwe. Z tych też względów następuje ostatnio spadek atrakcyjności spółki cywilnej jako formy prawnej dla prowadzenia biznesu. W tym celu przekształca się często spółki cywilne w spółki jawne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto też przeczytać artykuł - "Spółka cywilna czy spółka jawna - którą z nich wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?" - kliknij

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie skonstruować umowę spółki cywilnej a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie z tą spółką  związane. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę. 

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 

Jeśli zamierzasz założyć spółkę cywilną i chcesz czuć się bezpiecznie jako jej wspólnik, to na pewno zainteresuje Cię bardzo praktyczny poradnik pt. "Bezpieczna spółka cywilna":

Szczerze mówiąc, nie powinieneś zakładać spółki cywilnej zanim nie zapoznasz się z informacjami zawartymi w tym poradniku. Także jeśli prowadzisz już spółkę cywilną, to informacje zawarte w tym poradniku są dla Ciebie bezcenne. Nawet złą umowę spółki cywilnej możesz zmienić, tak żeby zapewniała Ci bezpieczeństwo. Kliknij i dowiedz się więcej.


Spółka jawna:

Spółka jawna jest najprostszą formą spółki handlowej za pomocą której można prowadzić przedsiębiorstwo "większych rozmiarów".

Wspólnik spółki jawnej będący osobą fizyczną nie musi prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej, bo spółka jawna jest przedsiębiorcą.

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Jeśli umowa nie zostanie sporządzona na piśmie to nie dochodzi do jej zawarcia. 

Spółka jawna musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (a wiąże się to z kosztem co najmniej 500 zł). Każdą uchwałę wspólników trzeba ogłaszać w Krajowym Rejestrze Sądowym co wiąże się z kosztami. Prowadzenie spółki jawnej jest w związku z tym droższe od prowadzenia spółki cywilnej.

Spółka jawna musi posiadać firmę (czyli nazwę pod którą prowadzi działalność).

Spółka jawna nie jest osobą prawną ale może we własnym imieniu (czyli na spółkę jawną a nie na wspólników) nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, służebności,  zastaw, prawa spółdzielcze do lokalu oraz hipotekę), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. 

W obrocie gospodarczym kontrahentem jest spółka jawna, a nie jej wspólnicy (tak jak to jest w przypadku spółki cywilnej) z tego względu jest ona atrakcyjnym i praktycznym sposobem prowadzenia biznesu.

Kiedy zawiązać spółkę jawną?

gdy planujemy prowadzić działalność większych rozmiarów 

spółka będzie stroną wielu kontraktów i zobowiązań

gdy chcemy być bardziej wiarygodni dla naszych kontrahentów

Warto też przeczytać artykuł - "Spółka cywilna czy spółka jawna - którą z nich wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?"  - kliknij

 

 

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie skonstruować umowę spółki jawnej a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie z tą spółką związane. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę. 

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 


Spółka komandytowa:

Spółka komandytowa jest spółką w której wspólnicy nie ponoszą jednakowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jest to najistotniejsza cecha tej spółki z punktu widzenia jej wspólników.

Inaczej jest ukształtowana odpowiedzialność wspólnika nazywanego  komplementariuszem (odpowiada on osobiście całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami).

A inaczej jest ukształtowana odpowiedzialność wspólnika nazywanego  komandytariuszem (odpowiada on tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej przy czym wkład tego wspólnika do spółki może przekraczać wysokość sumy komandytowej). 

W spółce komandytowej jako wspólnicy uczestniczyć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz inne podmioty mające zdolność prawną ( osobowe spółki handlowe - np. spółka jawna).

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w  formie aktu notarialnego to nie dochodzi do zawarcia umowy spółki komandytowej.

W praktyce może mieć często miejsce taka sytuacja, że najpierw powstaje i działa inna spółka osobowa (np. spółka cywilna lub spółka jawna) a następnie po przystąpieniu do niej komandytariusza (w formie aktu notarialnego) staje się ona spółka komandytową.   

Kiedy zawiązać spółkę komandytową?

gdy komplementariuszom brak kapitału na prowadzenie lub rozwinięcie działalności, a przez wejście komandytariuszy mogą oni dokapitalizować swoje przedsiębiorstwo,

gdy komandytariusz (wspólnik wnoszący kapitał) chce ponosić ograniczoną odpowiedzialność (tylko do wysokości sumy komandytowej),

gdy komandytariusz akceptuje fakt, ze będzie pozbawiony wpływu na kierowanie spółką,

gdy komandytariusz dobrze zna komplementariuszy (wierzy im i ufa) albo gdy ma dużą pewność że dane przedsięwzięcie ma dużą szansę na powodzenie,

gdy komandytariusz chce zainwestować swój kapitał w dochodowe przedsięwzięcie prowadzone przez kogoś innego.

 

 

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie skonstruować umowę spółki komandytowej a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie z tą spółką związane. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę. 

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w odróżnieniu od spółek przedstawianych wyżej jest spółka kapitałową. Oznacza to że podstawową cechą tej spółki jest kapitał a nie osoby poszczególnych wspólników. Spółka ta jest to zgrupowanie środków kapitałowych w celu realizacji określonego zamierzenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, różnym od zawiązujących ją wspólników. Spółka z o.o. ma swój własny majątek i właśnie nim odpowiada za swoje zobowiązania.

To że spółka ta nazywa się "spółką z ograniczona odpowiedzialnością" oznacza, że odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości wniesionych do spółki udziałów. Ale oczywiście należy pamiętać, że nie dotyczy to członków zarządu spółki z o.o. W pewnych sytuacja mogą bowiem oni odpowiadać osobiście, całym swoim majątkiem.

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy muszą być przygotowani na duże wydatki. Przede wszystkim wspólnicy musza dysponować kwotą co najmniej 5000 zł (lub majątkiem o takiej wartości). Jest to bowiem minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zakładając spółkę z o.o. ( i każdą inną formę działalności wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego) wspólnicy muszą wiedzieć, że działalność tej spółki wiążę się z dużymi kosztami. Chodzi tu o koszty związane z opłatami rejestracyjnymi (w KRS - ie) i ogłoszeniowymi (w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Poza tym spółka z o.o. jest podmiotem o rozbudowanej i złożonej strukturze - Zarząd, niekiedy Rada Nadzorcza, w niektórych przypadkach także Komisja Rewizyjna (co też się wiążę z kosztami).

Spółką z o.o. nie kierują jej wspólnicy (udziałowcy). Sprawy sp. z o.o. prowadzi Zarząd Spółki. Zarząd też reprezentuje sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników (ogół wspólników) podejmuje tylko najważniejsze dla działania spółki decyzje. W skład zarządu spółki z o.o. mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną rachunkowość (najczęściej nie obejdzie się bez pomocy bądź zatrudnienia księgowego).

Bardzo przydatną w praktyce, jest możliwość samodzielnego prowadzenia spółki z o.o. Także mimo że nie mamy co najmniej drugiego wspólnika to możemy założyć spółkę. Czyli można za pomocą spółki z o.o. samodzielnie prowadzić biznes korzystając z jej zalet.

Kiedy zawiązać spółkę z ograniczona odpowiedzialnością?

gdy dysponujemy majątkiem o wartości co najmniej 5000 zł,

gdy będziemy mieli pieniądze na jej funkcjonowanie,

  gdy chcemy prowadzić biznes nie ryzykując, że stracimy cały nasz osobisty majątek w tym także tę część majątku, którą nie przeznaczyliśmy na prowadzenie działalności gospodarczej.

gdy chcemy żeby nasza odpowiedzialność była ograniczona do zadeklarowanych udziałów i wniesionych na ich pokrycie wkładów.

gdy jesteśmy świadomi, że wchodząc w skład Zarządu sp. z o.o. możemy w pewnych sytuacjach wobec spółki i jej wierzycieli odpowiadać osobiście całym swoim majątkiem.

planujemy duże, wymagające dużego kapitału przedsięwzięcie, i jeszcze przedsięwzięcie to jest obciążone dużym ryzykiem,

gdy jednoosobowo prowadzisz działalność gospodarczą w dużym rozmiarze - nie potrzebujesz wówczas szukać wspólników aby utworzyć spółkę i korzystać z jej zalet.

 

 

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie skonstruować umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie tej spółki dotyczące. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę. 

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 

 

Spółka z o.o. w jeden dzień

kliknij - aby dowiedzieć się więcej

Oferuję też Państwu usługę, dzięki której od razu można zacząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., nie czekając na długi okres rejestracji spółki i załatwienie wszystkich formalności, niezbędnych do prowadzenia biznesu. Więcej informacji tutaj.

 

 

 

OSTROŁĘCKIE CENY !

WARSZAWSKIE USŁUGI !

Wskazówka dla osób z Warszawy i innych dużych miast:

Warto korzystać z moich usług przy zakładaniu i obsłudze spółek.

Powód?

Moje ceny są ostrołęckie! A usługi warszawskie!

Aby zaoszczędzić, wystarczy wyjechać trochę poza Warszawę lub skontaktować się ze mną przez internet lub telefonicznie.

Za tę samą usługę zapłacisz mniej.

 


Przekształcanie spółek:

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki możemy stanąć przed koniecznością przekształcenia tej spółki w inną spółkę. Ta "konieczność" może wynikać np. z naszego przekonania, że w innej formie nasza spółka będzie lepiej, bardziej efektywnie i sprawnie funkcjonowała. Do przekształcenia spółki może też nas zmusić konieczność wynikająca z nakazu zawartego w obowiązujących przepisach prawa. Zasadność przekształcenia spółki w inną spółkę może mieć też inne podstawy wynikające z konkretnych  potrzeb danej firmy czy jej wspólników.

Przekształcając spółkę cywilną w spółkę jawną, spółkę cywilną w spółkę z o.o.  można powiedzieć, że następuje najczęściej rozwój firmy.

 

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną lub w spółkę z o.o. oraz jak przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o., a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie które się w związku z takimi przekształceniami pojawią. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę.

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.  

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 

 

 

 

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną - Zdarzać się jednak mogą też takie sytuacje, gdy zachodzi konieczność przekształcenia spółki o bardziej skomplikowanej formie w spółkę, której prowadzenie jest prostsze, łatwiejsze i wymagające mniejszych nakładów pieniężnych. Takie przekształcenie nie jest najczęściej związane z rozwojem firmy. Może się zdarzyć, że spółka z o.o. nie zdążyła w terminach wyznaczonych w k.s.h. dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Niedostosowanie kapitału zakładowego spółki do wymogów określonych w k.s.h. oznacza konieczność albo jej likwidacji albo (jeśli chcemy dalej prowadzić działalność) przekształcenia w spółkę osobową, co do której nie ma wymogu posiadania określonego kapitału. Najczęściej taką spółka z o.o. należy przekształcić w spółkę jawną. I dlatego przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną jest rozwiązaniem pozwalającym na kontynuację biznesu wspólników spółki z o.o.

 

ZADAJ PYTANIE - kliknij

Doradzę Państwu jak korzystnie przekształcić spółkę z o.o.  w spółkę jawną a także jak rozwiązać wszystkie istotne kwestie, które przy tej okazji się pojawią. W tym celu należy wypełnić i wysłać mi formularz, dokładnie opisując sprawę.  

Wypełnienie i wysłanie formularza jest bezpłatne.

Nie czekaj. Nie zastanawiaj się. Nie marnuj już czasu. Lepiej wypełnij formularz a ja pomyślę jak Ci pomóc.

 

 

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


Wspólniku

spółki cywilnej

- ogranicz ryzyko Twojej  odpowiedzialności osobistej i kliknij

 


Wspólniku

spółki jawnej

- ogranicz ryzyko Twojej  odpowiedzialności osobistej i kliknij


Komplementariuszu

w spółce komandytowej

- ogranicz ryzyko Twojej  odpowiedzialności osobistej i kliknij


Członku zarządu

w sp. z o.o.

- ogranicz ryzyko Twojej  odpowiedzialności osobistej i kliknij


Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

kliknij


Przekształcenie sp. z o.o.

w jawną

kliknij


 

 

 

 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021